Parochieavond over beleidsplan De Twaalf Apostelen

28 september 2022 t/m 28 september 2022
Locatie: Sterrebosch Wijchen,

Wat vooraf is gegaan

Een jaar lang zijn bestuur en pastoraal team met elkaar in gesprek geweest over een nieuw beleidsplan. Ook de twaalf contactraden zijn daarbij betrokken en hebben waardevolle suggesties gedaan. Met elkaar zien we waar het aan ontbreekt, waar het schuurt, waar te weinig of teveel mee gedaan wordt en laten we vooral niet vergeten: waar we verheugd over mogen zijn! Onderstaand ‘eindproduct’ is niet een plan dat precies aangeeft wat er de komende jaren gaat gebeuren. Voor ons ligt een richtingaanwijzer voor onze gezamenlijke toekomst. 28 september komt er in Zaal Sterrebosch in Wijchen  een avond waarop we met onze plannen naar buiten treden en in gesprek gaan. Daarover meer in de volgende Apostelbode.

Uitgangssituatie 2022

Eén parochie bestaande uit twaalf geloofsgemeenschappen en tien kerkgebouwen, die het elk afzonderlijk niet meer lukt om met voldoende werfkracht medemensen tot medetochtgenoot in het geloof te maken – Dat is: leerling van Jezus zijn, meer leven vanuit de geest van Christus.

Nieuwe situatie 2022

We verwachten uiteindelijk met drie kerkgebouwen toe te werken naar een hernieuwde werfkracht vanuit het geloof van het doopsel. De parochie behoudt in het hele werkgebied oog voor pastorale aandacht.

Bouwstenen 2022 – 2032

Apostelen 2.0 start eind 2021 als een doorlopende beweging om samen met gezinnen, kinderen en jongeren van binnenuit te bouwen aan de toekomst – omdat dit bouwen vanuit de afzonderlijke twaalf geloofsgemeenschappen niet goed meer gaat. Dienen NU start in 2022 als een doorlopende beweging, om vanuit het ‘doen’ meer (net)werk te maken van het evangelie. Basis is de viervoudige Bijbelse opdracht:

 • Ontmoeten van elkaar, op zoveel mogelijk plekken (‘waar twee of drie aanwezig zijn in mijn naam…’).
 • Ontdekken met elkaar, met Apostelen 2.0 als sturende beweging (‘het Woord is vlees geworden’).
 • Vieren met elkaar, op zoveel mogelijk plekken (‘dit is mijn lichaam’).
 • Helpen van elkaar, met extra aandacht voor het opnieuw ontdekken van onze gedeelde leefomgeving: met gelovige ogen (‘doe dan voortaan net als Hij’).

Mensen onderweg: zeven essentiële punten

 1. Het bestuur schept voorwaarden en maakt beleid, in samenspraak met het pastorale team.
 2. Goede leiding is van groot belang, net als een goed bemenst pastoraal team.
 3. Elke geloofsgemeenschap telt mee en wordt uitgenodigd om ‘met nieuwe ogen’ naar de geleefde praktijk te kijken. Aan de contactraden vragen we om zoveel mogelijk het plaatselijke beheer en het ‘pastoraat van de nabijheid’ gaande te houden.
 4. Elke geloofsgemeenschap wordt door het pastorale team ondersteund, voor zover dat redelijkerwijs haalbaar is (reguliere vieringen, uitvaarten, bezoekwerk, dopen, huwelijken, communievieringen).
 5. Bouwen vanuit gezinnen, kinderen en jongeren doen we vanuit het team Apostelen 2.0: een projectwerker is aanspreekpunt en wordt ondersteund door vrijwilligers.
 6. Bouwen vanuit het omzien naar elkaar doen we vanuit Dienen NU: een teamlid is aanspreekpunt, de ondersteuning bevindt zich in de opbouwfase.
 7. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het evangelie geen actuele zeggingskracht in zich heeft. Dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan zegt vooral dat er van de huidige parochiestructuur onvoldoende werfkracht uitgaat: we mogen vrijmoedig op zoek gaan naar wat wel werkt.

Doen zoals Jezus deed…

Gastvrij, gave van jezelf, geloofsvertrouwen (fouten mogen en durven maken).

Bestuur en pastoraal team parochie De Twaalf Apostelen