Landbouw en Samenleving

Landbouw en Samenleving – commissie binnen de ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen
De coöperatieve Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie laat zich kenmerken als een zakelijke brancheorganisatie voor boeren en tuinders met oog voor mens, dier en schepping. Sinds de oprichting door Gerlacus van den Elsen in 1896 is er daarom aandacht voor het geestelijke in de menselijke arbeid. Daarmee staat de commissie voor een bijzondere samenwerking op de grens van het geestelijke en het seculiere.

FOTO

De verbinding van kruis en ploeg tijdens de oogstdankviering op zondag 5 september 2021

Activiteiten
De commissie Landbouw en Samenleving organiseert jaarlijks een ontmoetingsviering op de eerste zondag van juli op een boerenerf. En tussen Kerstmis en oud en nieuw is er een ontmoetingsviering in de kerk van de H. Paschalis Baylon. Een ander belangrijke activiteit is meer doorlopend: bezoek en aandacht voor de zieke leden.

Secretariaat: Truus Laurant, mhm.laurant.4@hetnet.nl en 024-6414514
Geestelijk begeleider: pastoraal werker Jack Steeghs, jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl en 06-26989411

Uitgelicht

Aankomende vieringen

3 juli 2022 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
3 juli 2022 om 09:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Eucharistieviering
3 juli 2022 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
3 juli 2022 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Woord- en Communieviering
3 juli 2022 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Eucharistieviering
3 juli 2022 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
3 juli 2022 om 14:30
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Gebedsviering Apostelen 2.0
8 juli 2022 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Misintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020