Actie Kerkbalans 2022

28 januari 2022

Samen kunnen wij zorgen voor een gezond financieel beleid van onze parochie.

Financiën
Van de totale baten van de parochie ad € 863.500 is € 375.000 afkomstig van u als parochianen (ongeveer 43,5%),waarvoor onze hartelijke dank!

De andere opbrengsten van de parochie betreffen opbrengsten uit vermogen, zoals ontvangen dividend op beleggingen en huur-en pachtopbrengsten van onroerend goed. Dit jaar hebben we een incidentele opbrengst uit een ontvangen legaat en realiseerden we een boekwinst bij verkoop van onroerend goed. Het structurele tekort van de parochie is dit jaar minder zichtbaar door deze opbrengsten. Om in de toekomst het onderhoud van onze kerken te kunnen blijven financieren, is uw bijdrage heel belangrijk. Daarom vragen wij u voor het komende jaar weer om van harte mee te doen met de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Klik hier voor meer informatie.

Meer nieuws

Update – Maatregelen coronavirus

Liturgische vieringen in parochie De Twaalf Apostelen Naar aanleiding van […]

26 jan

Synodaal proces in de R.-K. Kerk

Synodaal proces in de R.-K. Kerk: Parochie De Twaalf Apostelen […]

20 jan

Welkom bij onze Parochie

Welkom bij Parochie De Twaalf Apostelen. Wij zijn een parochie […]

6 jan