2 augustus 2024 om 10:00
Kulturhus De Zandloper | Bergharen
Voorganger: Hennie Witsiers

Meer vieringen

echo '

'; $locatielogoterms = get_the_terms(get_the_id(), 'vieringen_locatie'); foreach ( $locatielogoterms as $locatielogoterm ) { echo '
taxonomy . '_' . $locatielogoterm->term_id).'" style="height:100px; width:100px;">
'; } echo '
'; echo ''.date_i18n( 'j F Y', strtotime( get_field('vieringen_datum') ) ).' om '.get_field('vieringen_tijd').'
'; $terms = get_the_terms(get_the_id(), 'vieringen_locatie'); foreach ( $terms as $term ) { echo '' .$term->name .''; } if( ! empty( get_term(get_field('vieringen_type'))->name ) ) : echo '
' .get_term(get_field('vieringen_type'))->name .''; endif; $vgterms = get_the_terms(get_the_id(), 'voorganger'); foreach ( $vgterms as $vgterm ) { $entry_terms .= $vgterm->name . ', '; } $entry_terms = rtrim( $entry_terms, ', ' ); if( ! empty( $entry_terms ) ) : echo '
Voorganger: '. $entry_terms .'
'; endif; $vieringmuziek = get_field('vieringen_muziek'); foreach ($vieringmuziek as $vmuziek) { $entry_terms2 .= get_term($vmuziek)->name .', '; } $entry_terms2 = rtrim( $entry_terms2, ', ' ); if( ! empty( $entry_terms2 ) ) : echo 'Muziek: ' .$entry_terms2; endif; echo '
';