Beleidsplan

Richtingaanwijzer parochie De Twaalf Apostelen

Uitgangssituatie 2022
Eén parochie bestaande uit twaalf geloofsgemeenschappen en tien kerkgebouwen, die het elk afzonderlijk niet meer lukt om met voldoende werfkracht medemensen tot medetochtgenoot in het geloof te maken – Dat is: leerling van Jezus zijn, meer leven vanuit de geest van Christus.

Nieuwe situatie 2032
We verwachten uiteindelijk met drie kerkgebouwen toe te werken naar een hernieuwde werfkracht vanuit het geloof van het doopsel. De parochie behoudt in het hele werkgebied oog voor pastorale aandacht.

Bouwstenen 2022 – 2032

 • Apostelen 2.0 start eind 2021 als een doorlopende beweging om samen met gezinnen, kinderen en jongeren van binnenuit te bouwen aan de toekomst – omdat dit bouwen vanuit de afzonderlijke twaalf geloofsgemeenschappen niet goed meer gaat.
 • Dienen NU start in 2022 als een doorlopende beweging, om vanuit het ‘doen’ meer (net)werk te maken van het evangelie.
 • Basis is de viervoudige Bijbelse opdracht:
  • Ontmoeten van elkaar, op zoveel mogelijk plekken (‘waar twee of drie aanwezig zijn in mijn naam…’)
  • Ontdekken met elkaar, met Apostelen 2.0 als sturende beweging (‘het woord is vlees geworden’)
  • Vieren met elkaar, op zoveel mogelijk plekken (‘dit is mijn lichaam’)
  • Helpen van elkaar, met extra aandacht voor het opnieuw ontdekken van onze gedeelde leefomgeving: met gelovige ogen (‘doe dan voortaan net als hij’)

Mensen onderweg: zeven essentiële punten

 1. Het bestuur schept voorwaarden en maakt beleid, in samenspraak met het pastorale team
 2. Goede leiding is van groot belang, net als een goed bemenst pastoraal team
 3. Elke geloofsgemeenschap telt mee en wordt uitgenodigd om ‘met nieuwe ogen’ naar de geleefde praktijk te kijken. Aan de contactraden vragen we om zoveel mogelijk het plaatselijke beheer en het ‘pastoraat van de nabijheid’ gaande te houden
 4. Elke geloofsgemeenschap wordt door het pastorale team ondersteund, voor zover dat redelijkerwijs haalbaar is (reguliere vieringen, uitvaarten, bezoekwerk, dopen, huwelijken, communievieringen)
 5. Bouwen vanuit gezinnen, kinderen en jongeren doen we vanuit het Team Apostelen 2.0: een projectwerker is aanspreekpunt en wordt ondersteund door vrijwilligers
 6. Bouwen vanuit het omzien naar elkaar doen we vanuit Dienen NU: een teamlid is aanspreekpunt, de ondersteuning bevindt zich in de opbouwfase
 7. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het evangelie geen actuele zeggingskracht in zich heeft. Dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan zegt vooral dat er vanuit de huidige parochiestructuur onvoldoende werfkracht uitgaat: we mogen vrijmoedig op zoek gaan naar wat wel werkt

Doen zoals Jezus deed…
Gastvrij; Gave van jezelf; Geloofsvertrouwen (fouten mogen en durven maken)

Bestuur en pastorale team parochie De Twaalf Apostelen.

 

Uitgelicht

Aankomende vieringen

19 april 2024 om 09:30
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
20 april 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
20 april 2024 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
20 april 2024 om 19:00
H. Annakerk | Bergharen
Eucharistieviering
20 april 2024 om 19:00
H. Damianuskerk | Niftrik
Woord- en Communieviering
21 april 2024 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Eucharistieviering
21 april 2024 om 09:30
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
21 april 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
21 april 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
21 april 2024 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
26 april 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
27 april 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
27 april 2024 om 19:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Woord- en Communieviering
28 april 2024 om 09:30
Oude Sint-Victorkerk | Batenburg
Eucharistieviering
28 april 2024 om 10:30
Dorpshuis De Terp
Eucharistieviering
Gezinsviering
28 april 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
28 april 2024 om 11:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Eucharistieviering
28 april 2024 om 11:00
H. Johannes de Doperkerk | Balgoij
Woord- en Communieviering
28 april 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Woord- en Communieviering
28 april 2024 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Eucharistieviering

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020