Ziekendag

In de maand april wordt jaarlijks een ziekendag georganiseerd door de ziekenbezoekgroepen van de geloofsgemeenschappen: H. Antonius Abt te Wijchen, Emmanuel te Wijchen, H. Paschalis te Woezik, H. Johannes de Doper te Balgoij, H. Damianus te Niftrik en H. Victor te Batenburg. Deze ziekendag begint in principe met een Eucharistieviering. Aan het einde van de Eucharistieviering wordt de handen bij de aanwezigen, die daar prijs opstellen, opgelegd. Daarna is er een gezellige bijeenkomst met als doel de ontmoeting met elkaar. Na afloop wordt er een bloemetje uitgereikt.
Leden van deze bezoekgroepen organiseren deze zieken dag.

Het pastoraat van Nabijheid organiseert jaarlijks een ziekendag rond de nationale zieken dag in september voor de geloofsgemeenschappen H. Antonius Abt te Overasselt, H. Antonius Abt Nederasselt en H. Georgius te Heumen. Ook hier wordt begonnen met een Eucharistieviering. De ontmoeting is het voornaamste doel van deze ziekendag.

De ziekenbezoek groepen van de geloofsgemeenschappen H. Anna te Bergharen, H. Judocus te Hernen en de H. Jozef te Alverna houden ieder afzonderlijk in de eigen geloofsgemeenschap rond de nationale zieken dag in september de jaarlijkse ziekendag. In deze plaatsen wordt ook begonnen met een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering. Voor hen is de ontmoeting ook heel belangrijk.

Uitgelicht

Aankomende vieringen

30 september 2023 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
30 september 2023 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
30 september 2023 om 19:00
H. Annakerk | Bergharen
Woord- en Communieviering
1 oktober 2023 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
1 oktober 2023 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
1 oktober 2023 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Woord- en Communieviering
1 oktober 2023 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
1 oktober 2023 om 11:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Gildemis
1 oktober 2023 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
1 oktober 2023 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
6 oktober 2023 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Woord- en Communieviering
6 oktober 2023 om 10:00
H. Annakerk | Bergharen
Ouderenviering
6 oktober 2023 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof
8 oktober 2023 om 17:00
Emmanuelkerk | Wijchen
Kroatische viering
13 oktober 2023 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020