Vertrouwenspersonen

Daar waar mensen met elkaar omgaan, kunnen verstoringen of problemen ontstaan. Ook in onze parochie kunnen vrijwilligers, pastores en parochianen geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Ongewenste omgangsvormen zijn bijvoorbeeld agressie, geweld, discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie. Schending van integriteit omvat o.a. het schenden van wettelijke voorschriften of beleidsregels; gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu; onbehoorlijke wijze van handelen. Denk hierbij aan corruptie, verspilling, misbruik van bevoegdheden, diefstal, fraude, verduistering of belangenverstrengeling.

Het parochiebestuur hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van alle mensen die betrokken zijn bij onze geloofsgemeenschappen. Mede daardoor zijn er sinds 2021 twee vertrouwenspersonen werkzaam binnen de parochie, Cecile Kuijpers en Hans Siemerink. Zij kunnen, door hun werkervaringen en persoonlijke ontwikkeling, bij moeilijkheden en problemen een luisterend oor bieden, bemiddelen en/of doorverwijzen.
In overleg met de vertrouwenspersoon kan bekeken worden hoe het best kan worden omgegaan met uw klacht.

U kunt de vertrouwenspersonen bereiken via email om een afspraak te maken.
cecile.kuijpers@detwaalfapostelen.nl
hans.siemerink@detwaalfapostelen.nl

Uitgelicht

Aankomende vieringen

26 juli 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
27 juli 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
27 juli 2024 om 19:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Eucharistieviering
27 juli 2024 om 19:00
Oude Sint-Victorkerk | Batenburg
Woord- en Communieviering
27 juli 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
28 juli 2024 om 09:30
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Eucharistieviering
28 juli 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
28 juli 2024 om 11:00
H. Johannes de Doperkerk | Balgoij
Eucharistieviering
28 juli 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
2 augustus 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Woord- en Communieviering
2 augustus 2024 om 10:00
Kulturhus De Zandloper | Bergharen
Ouderenviering
2 augustus 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof
3 augustus 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
3 augustus 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Eucharistieviering
3 augustus 2024 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
3 augustus 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Woord- en Communieviering
4 augustus 2024 om 09:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Eucharistieviering
4 augustus 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
4 augustus 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
4 augustus 2024 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Eucharistieviering

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020