Gebedsintentie opgeven

De H. Mis wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk en alle mensen. De H. Mis is een offer van liefde, zoals Jezus zelf zei: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Luc. 22, 20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Deze specifieke intentie heet een Gebedsintentie. Een Gebedsintentie is voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De Gebedsintenties worden indien gewenst bij de voorbeden vermeld, dit kan ook anoniem.

Het is een gebruik om voor een Gebedsintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard is Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet te koop, maar het is een concrete uiting van onze dank aan God. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.

Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer. Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Tijdens de vieringen bidden we in verbondenheid met de wereld om ons heen, en voor alles wat ons bezighoudt, in ziekte en gezondheid. Natuurlijk nemen  de mensen die we het meest missen, de overledenen, een belangrijke plaats in bij onze gebedsintenties. Zo worden namen van parochianen die recent zijn overleden genoemd bij de voorbede in de periode na de uitvaart. 

Hier kunt u uw gebedsintentie opgeven voor één van onze kerken.

Intenties voor de vieringen op zaterdagavond of zondag
graag doorgeven vóór WOENSDAGOCHTEND 11.00 uur
en voor de vieringen doordeweeks
uiterlijk vóór WOENSDAGOCHTEND 11.00 uur de week voorafgaand.

Uitgelicht

Aankomende vieringen

23 mei 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Mariaviering
24 mei 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
25 mei 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
25 mei 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
26 mei 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Apostelen 2.0
Eucharistieviering
Familieviering
27 mei 2024 om 10:30
Woonlocatie De Weegbree
Mariaviering
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
1 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
7 juni 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Woord- en Communieviering
7 juni 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020