Zelfhulpboek door en voor boeren

Samensteller Jean Phagoe: “Deze bundel is een laagdrempelig intercollegiaal ondersteunboek. Een landbouwbundel met persoonlijke vertellingen van agrariërs die bekend zijn met onder andere suïcidegedachten, eenzaamheid, depressie, spanning, uitputting en angst. De vertellers in ‘Niet-zichtbare noodzaak’ delen hoe zij op een opbouwende wijze omgaan of proberen om te gaan met één of meer van bovengenoemde, je zou kunnen zeggen, leedervaringen. Een toelichting bij ‘opbouwend’: initiatieven die zij als weldadig ervaren.”

Boeren en tuinders zijn prachtige mensen met vindingrijke talenten en liefde voor al dat wat hen beweegt. Maar zij functioneren meer en meer in sectoren die sterk economisch en juridisch worden geleid: altijd werkend met bederfelijke waren en steeds meer geheel afhankelijk van elders overeengekomen afspraken over productieomstandigheden, leveringen en prijzen. Een dergelijke realiteit van leven en werken is een gegeven maar maakt boeren en tuinders extra kwetsbaar.

Het goede nieuws doorgeven
Samensteller Jean Phagoe heeft het hele project via fondsen gerealiseerd en hoopt dat deze bundel vooral een doorgeefbundel wordt die van boer tot boer kan gaan. Ik vind het geweldig dat dit boek wat inhoud en aanpak betreft vooruitgrijpt op een gehoopte wereld waarin nu eens niet de gebruikelijke economie het hoogste woord spreekt. Naar mijn aanvoelen past dit boek helemaal in het gedachtengoed van de sociale leer van de kerk en in het gedachtengoed van onze huidige paus Franciscus.

Een exemplaar ligt in onze bibliotheek: waar nog meer te verkrijgen?
Een exemplaar ligt in de bibliotheek van de pastorie: Oosterweg 4 Wijchen. Verder deel ik meerdere exemplaren uit aan betrokkenen waar ik een band mee onderhoud. Ben jij iemand die dit leest en denkt: ‘ik ontvang graag een exemplaar, omdat dit thema mij aanspreekt of omdat ik boeren en tuinders ken die geholpen kunnen worden met deze bundel’, laat het me weten. Voor andere geïnteresseerden verwijs ik naar uitgeverij Boekenbent (Print on Demand): https://www.boekenbent.com/shop/advanced_search_result.php?keywords=niet-zichtbare+nodzaak&osCsid=db3928488c783b4ab215c32436503fae (Deze uitgave is niet te koop via de reguliere boekhandel).

Pastoraal werker Jack Steeghs.

jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl | 06-26989411

Uitgelicht

Aankomende vieringen

23 mei 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Mariaviering
24 mei 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
25 mei 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
25 mei 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
26 mei 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Apostelen 2.0
Eucharistieviering
Familieviering
27 mei 2024 om 10:30
Woonlocatie De Weegbree
Mariaviering
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
1 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
7 juni 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Woord- en Communieviering
7 juni 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020