Uitvaart

Hoewel de uitvaart geen apart sacrament is in onze Kerk, markeert voor velen de uitvaartviering in de Kerk het afscheid van onze dierbare overledenen. Afhankelijk van wensen van nabestaanden en beschikbaarheid van pastores kan worden gekozen om tijdens de uitvaart de H. Eucharistie te vieren. Tevens vinden uitvaarten plaats in de vorm van Woord- en Communievieringen en als gebedsdienst.
Uitvaarten worden in de kerken van onze parochie verzorgd door pastores van ons eigen pastoresteam. Eventueel kan, in overleg, een pastor die volgens de geldende kerkelijke voorschriften bevoegd is om voor te gaan in onze kerken en waar de nabestaanden een band mee hebben opgebouwd, voorgaan in afscheidsvieringen. Ook gebeurt het soms dat de viering wordt verzorgd door één van de leden van een avondwakegroep of uitvaartgroep uit onze parochie, die met de desbetreffende familie een band heeft opgebouwd.
Afhankelijk van wensen en beschikbaarheid komt een pastor altijd met nabestaanden voor de uitvaart overleggen over vorm en inhoud van het afscheid. Zo kunnen persoonlijke wensen worden besproken en komen we in gesprek tot een uitvaartviering die ondanks het verdriet de gelegenheid geeft om troost en kracht te ontvangen.

Uitgelicht

Aankomende vieringen

23 mei 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Mariaviering
24 mei 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
25 mei 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
25 mei 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
26 mei 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Apostelen 2.0
Eucharistieviering
Familieviering
27 mei 2024 om 10:30
Woonlocatie De Weegbree
Mariaviering
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
1 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
7 juni 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Woord- en Communieviering
7 juni 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020