Geschiedenis

Parochie De Twaalf Apostelen is op 19 september 2010 opgericht doordat drie parochiële samenwerkingsverbanden (Maaskant, De Hoeksteen en Kruispunt) fuseerden. Die samenwerkingsverbanden ontstonden in de jaren 1988-2004 doordat zelfs eeuwenoude parochies niet meer zelfstandig konden blijven. De fusie van 2010 was het gevolg van het grootschalige beleid van het bisdom om het aantal parochies fors te reduceren.

Pastorale Eenheid Maaskant is in 2000 ontstaan doordat de parochies St. Georgius (Heumen) en de beide parochies H. Antonius Abt (Overasselt en Nederasselt) samen gingen.
Parochie De Hoeksteen ontstond op 1 oktober 1988 door een samengaan van de H. Antonius Abt (Wijchen centrum), Everardus (Wijchen oost), H. Paschalis Baylon (Woezik) en Emmanuel (Wijchen Achterlo). In 2003 kwam daar de H. Jozef (Alverna) bij. Met H. Johannes de Doper (Balgoij) bestond al vanaf 2002 een personele unie, maar de fusie werd pas in 2010 geëffectueerd.
Pastorale Eenheid Kruispunt werd op 1 oktober 2004 gevormd uit de parochies H. Judocus (Hernen/Leur), H. Anna (Bergharen), H. Victor (Batenburg) en H. Damianus (Niftrik).

De geschiedenis van de samenstellende parochies gaat heel ver terug. Op een kaart van het dekenaat rond 1300 staan Bergharen, Batenburg, Leur, Wijchen, Balgoij en Overasselt al vermeld. De paters franciscanen zijn eeuwenlang belangrijk geweest voor de zielzorg in deze regio, aanvankelijk vanuit Megen, maar later ook vanuit een groot klooster in Alverna. Zo heeft de parochie H. Antonius Abt (Wijchen) van 1675 – 2003 onafgebroken een franciscaanse pastoor gehad!

Uitgelicht

Aankomende vieringen

30 september 2023 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
30 september 2023 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
30 september 2023 om 19:00
H. Annakerk | Bergharen
Woord- en Communieviering
1 oktober 2023 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
1 oktober 2023 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
1 oktober 2023 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Woord- en Communieviering
1 oktober 2023 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
1 oktober 2023 om 11:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Gildemis
1 oktober 2023 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
1 oktober 2023 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
6 oktober 2023 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Woord- en Communieviering
6 oktober 2023 om 10:00
H. Annakerk | Bergharen
Ouderenviering
6 oktober 2023 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof
8 oktober 2023 om 17:00
Emmanuelkerk | Wijchen
Kroatische viering
13 oktober 2023 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020