H. Jozef

H. Jozefkerk
Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna
Tel: (024) 6411171

Activiteiten

Nieuws

Extra informatie

Contact

De contactraad is te bereiken via email:
secretaris.contactraad.hjozef@detwaalfapostelen.nl

Van kloosterkerk naar parochiekerk

Het is zo’n 140 jaar geleden dat de Nederlandse provincie van de Orde der Minderbroeders aan de provinciale weg tussen Nijmegen en Grave ter hoogte van Wijchen een klooster bouwde. In 1987 kwamen de minderbroeders Franciscanen naar dit klooster en stichtten een nieuwe gemeenschap.
De naam van deze nieuwe gemeenschap werd Alverna, naar de berg La Verna waar de heilige Franciscus van Assisi in 1224 de stigmata kreeg. Rondom het klooster Alverna aan de Graafseweg ontstond een buurtschap, dat uitgroeide tot een heus dorp. De Franciscanen kregen van de bisschop van ‘s-Hertogenbosch toestemming er een eigen parochie op te richten, de Sint-Jozefparochie.
Als eerste werd de kloosterkerk gebouwd, een forse neogotische drie-beukige kerk met trapgevels op de einden van zowel schip als dwarsschip. Heel kenmerkend was de spitse vieringtoren. Van binnen werd als enige versiering geglazuurd baksteen aangebracht, een eenvoud die zo typisch is voor de Franciscanen.
Kerk en klooster werden ontworpen door architect-aannemer Petrus Theodorus Stornebrink (1853-1910), een architect uit Wijchen, die zowel wereldlijke als kerkelijke gebouwen ontwierp en daarbij uitging van een eclectische stijl.
Tegen deze kerk werd een klooster aangebouwd waar de broeders leefden. De broeders hebben hun stempel gedrukt op het leven op Alverna. Een aantal broeders was speler in het eerste elftal van de voetbalvereniging. In de winter mocht de bevolking pas gaan schaatsen op het ven als de broeders het ijs gekeurd hadden aan aangaven dat het veilig was. Ook was er bij de ingang van het klooster de voorloper van de voedselbank waar minder bedeelde inwoners eten konden gaan halen.
Door het teruglopen van het aantal paters en de behoefte aan een eigentijds verzorgingstehuis werd na veel protest van de Alvernesen het klooster en de kerk in 1980 gesloopt.
Hiervoor in de plaats kwam er aan de Heumenseweg een nieuwe, moderne kerk waar nog elementen terug te vinden zijn van de kloosterkerk zoals de glas-in-lood ramen en het paneel van het altaar.
Door de terugloop van het kerkbezoek en het aantal voorgangers is de parochie Sint Jozef opgegaan in de nieuwe parochie De Hoeksteen en later in de huidige parochie De Twaalf Apostelen.