Bestuur

Als kerkelijke organisatie wordt de parochie bestuurd door een parochiebestuur dat beheer en faciliteren van pastoraat als hoofdtaken heeft. Het parochiebestuur onderhoudt geregeld contact met het pastoresteam en er is regelmatig overleg om beheerszaken en pastoraat af te stemmen. Het parochiebestuur vergadert twaalf maal per jaar, bestaat momenteel uit zes leden en wordt bijgestaan door een adviseur en een vaste notulist. De bestuursleden worden door de bisschop benoemd en hebben ieder eigen aandachtsvelden waar zij bijzondere zorg en aandacht voor hebben. Daarnaast is ieder bestuurslid als contactpersoon verbonden met één of meerdere geloofsgemeenschappen als aanspreekpunt over bestuurlijke zaken.

U kunt hier de leden van het bestuur en de bijbehorende contactgegevens vinden.