Diaconie

Diaconie
• Een belangrijk aandachtsveld van de parochiegemeenschap is de diaconie.
(Betekenis: dia = zicht; koinè = (gemeenschap)
• Als parochiegemeenschap voelen we ons samen verantwoordelijk voor het welzijn van de medemensen.
• Deze verantwoordelijkheid geldt vooral voor de kwetsbare mens, in onze eigen omgeving, dichtbij maar ook veraf.
• Onze betrokkenheid ontstaat vanuit de liefde van God die ons laat zien dat je je naaste lief moet hebben. Anders gezegd: Barmhartig zijn is je ontfermen over medemensen en deze in woord en daad ondersteuning bieden als ze daaraan behoefte hebben.
• Hulp schenken aan mensen in nood zorgt voor een verbondenheid tussen de gever en de ontvanger. Dat verrijkt ook het leven van de gever.
• We willen proberen om de noodsignalen op te vangen. Luisteren naar, discreet handelen en niet oordelen zijn vaardigheden die we in onze aanpak moeten toepassen.
• We willen vanuit onze parochiegemeenschap het verschil maken.

Dichtbij
• We kunnen signalen op vangen van parochianen in nood.
• We kunnen parochianen in nood uitnodigen om een beroep op ons te doen.
• Onder nood verstaan we: armen – zieken – ouderen – eenzamen – alleenstaanden – gehandicapten – rouw verwerkende parochianen – parochianen met anderszins geestelijke nood, zoals gezinsproblemen en vluchtelingen.
• Onder “beroep doen op” bij een individueel probleem verstaan we: uitnodigen voor een gesprek – in bijzondere omstandigheden acute materiële of financiële nood verlenen. Wij kunnen ook door verwijzen naar de gemeente, naar de Caritasinstellingen binnen de parochie, naar de Vincentius, naar SchuldHulpMaatje Wijchen.
• Als het om een groepsprobleem gaat b.v. behoefte aan contact om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen dan kunnen we door verwijzen of aanmelden bij de plaatselijke seniorenverenigingen, de Zonnebloem, de verschillende eettafels, de Stichting Meer voor Mekaar in Wijchen.

Veraf
• Met behulp van de parochiële werkgroep Vastenactie ondersteunen wij een derde wereldland op basis van een ingediend project door een Wijchense instelling of stichting, die een band heeft met dit derde wereldland. “Het Eigen Doel” moet wel door de Bisschoppelijke Vastenactie goedgekeurd zijn. Ieder jaar wordt een ander project gekozen als er aanvragen zijn ingediend.

Contactpersoon: diaken Hennie Witsiers, tel. nr. 06-20541732.

Uitgelicht

Aankomende vieringen

30 september 2023 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
30 september 2023 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
30 september 2023 om 19:00
H. Annakerk | Bergharen
Woord- en Communieviering
1 oktober 2023 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
1 oktober 2023 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
1 oktober 2023 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Woord- en Communieviering
1 oktober 2023 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
1 oktober 2023 om 11:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Gildemis
1 oktober 2023 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
1 oktober 2023 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
6 oktober 2023 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Woord- en Communieviering
6 oktober 2023 om 10:00
H. Annakerk | Bergharen
Ouderenviering
6 oktober 2023 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof
8 oktober 2023 om 17:00
Emmanuelkerk | Wijchen
Kroatische viering
13 oktober 2023 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020