H. Antonius Abt

Adresgegevens:
H. Antonius Abtkerk
Oosterweg 2
6602 HD Wijchen
Tel: (024) 6412627

Welkom
Een warm welkom in onze kerk De Antonius Abt centraal gelegen in het centrum van Wijchen.

De katholieke gemeenschap van de Antonius Abt is niet alleen betrokken bij haar parochianen, maar ook nabij voor hen die troost of hulp zoeken. Wekelijks wonen mensen uit Wijchen en omstreken vieringen bij. Jong en oud, uit Wijchen of met wortels elders, vinden inspiratie en een warme kring van mensen. Een kaarsje in de kapel of een gebed bij de monumentale Maria Grot. Wees welkom en voel je vrij om mee te doen.

In onze geloofsgemeenschap kunnen wij niet zonder de participatie van vrijwilligers. Er zijn verschillende actieve en gezellige werkgroepen die zich met plezier inzetten voor onze gemeenschap. Nieuwe leden bij één van de werkgroepen worden hartelijk ontvangen! Wil je meezingen en je aansluiten bij één van de koren? Neem gerust vrijblijvend contact op met de secretaris van de contactraad voor meer informatie.

Activiteiten

Extra informatie

Contact

Voor vragen of ideeën omtrent de geloofsgemeenschap of evenementen in/rond de Antonius Abt, kunt u contact opnemen met de contactraad.
Deze bestaat uit:

Hein Kroft (voorzitter)
Ton Wouters (secretaris)
Theo van der Weegen (plv. voorzitter/secretaris)
Marja Edeling-de Kleijn (aandachtsveld Apostelen 2.0)

De contactraad is te bereiken via e-mail:
secretaris.contactraad.hantoniusabtwijchen@detwaalfapostelen.nl

De eerst aanspreekbare pastor is pastoor Martin Claes.

Werkgroepen

In onze geloofsgemeenschap zijn de volgende werkgroepen actief:

Liturgie en bouwzaken:
Kosters/acolieten
Lectoren
Bloemsiergroep
Collectanten
Familievieringen
Taizé-vieringen
Crèche
Klusgroep
Koperpoetsgroep
Openen/sluiten van Mariakapel en begraafplaats

Koren:
Parnassuskoor
Soli Deo Gloria
Elckerlyckoor
Familiekoor

Overig:
Contactraad/stuurgroep
Bezorging Apostelbode
Activiteitencommissie
Ziekenpastoraat

Onze trots

Monumentaal gebouw
Net als echte Waterstaatskerken is ons kerkgebouw in sobere stijl gebouwd, maar bij binnenkomst valt direct het fraaie interieur op. Zowel de kerk als het parochiecentrum zijn officiële rijksmonumenten. Forse zuilen met Ionische kapitelen scheiden de middenbeuk van de zijbeuken. Het grote hoogaltaar in neobarokke stijl dateert van 1860-1870 en omvat naast een reliëf van de kruisafneming beelden van de belangrijkste personen van de 1e, 2e en 3e orde. De zeer rijk gesneden preekstoel en het monumentale orgel (van de regionale orgelbouwer Gradussen) zijn van 1889. De hoofdingang heeft het karakter van een Mariakapel. Het silhouet van de kerk bepaalt samen met dat van het kasteel bij het aangezicht van Wijchen.

Franciscaanse wortels
Paters franciscanen zijn bijna onafgebroken van 1650 tot 2003 verantwoordelijk geweest voor de zielzorg hier. Dat betekent dat zorg voor de medemensen (diaconie) eeuwenlang karakteristiek is geweest voor onze geloofsgemeenschap.

Oecumene
In samenwerking met de protestantse kerken in Wijchen wordt tegen Kerstmis het Levend Kerstverhaal gevierd en rond Pasen de Passion georganiseerd.

Lourdesgrot
In de parochietuin staat een druk bezochte Lourdesgrot uit het begin van de 20e eeuw, waar bij goed weer rond het feest van Maria Tenhemelopneming een viering wordt gehouden. Bij de bouw van de Lourdesgrot is historisch materiaal uit de Romeinse tijd en onderdelen van het middeleeuwse kerkje gebruikt.

Historie

Al vóór 1250 wordt er in oorkondes melding gemaakt van een kerspel of parochie in Wijchen. Op ongeveer dezelfde plek als waar nu de Antonius Abtkerk staat, zou in die tijd een tufstenen eenbeukig kerkje hebben gestaan, dat in latere eeuwen werd vergroot met zijbeuken en een toren. In 1611 namen protestanten het beheer van die kerk en pastorie over en pas in 1801 konden de katholieken weer gebruik maken van hun oude kerk en pastorie. Omdat het oude kerkje echter veel te klein was voor het aantal parochianen in de eerste helft van de 19e eeuw, werd een nieuwe kerk gebouwd die ten opzichte van de kerktoren een kwart slag gedraaid lag. Van de toenmalige pastorie is nu alleen nog maar de waterpomp in de parochietuin te zien. Van het toenmalige kerkje is alleen de toren overgebleven, maar het oorspronkelijke tufsteen werd versterkt door metselwerk en de toren werd een stuk hoger opgetrokken, zodat het beter zou passen bij de grotere kerk.

In 1854 werd de nieuwe kerk ingewijd en een jaar later werd de eerste steen gelegd van het huidige parochiecentrum naast de huidige kerk.
In 1938-1939 werd de kerk voorzien van twee zijkapellen ter hoogte van het priesterkoor, een nieuwe sacristie met bij-sacristie en zolders.
In 2008 werd het priesterkoor gerenoveerd en in 2021 werd de geluidsinstallatie gemoderniseerd.

Bron: H. Antonius Abt 150 jaar – de kerk, de franciscanen en de mensen van Wijchen, 2004.