Voedsel inzameling

Vastentijd 2024: Parochiebrede Voedselinzameling

Inzamelen voor de Voedselbanken
Net als de protestantse kerken zamelen wij in onze parochie voedsel in voor de Voedselbanken Wijchen & Beuningen en Groesbeek e.o. Waarom? Omdat armoede en honger bestaan, ook in ons welvarende Nederland. De toegang tot veilig en goed voedsel is als een mensenrecht opgetekend in de Universele Verklaring van de Rechten voor de Mens en later opgenomen in de Millenniumdoelen. Maar in de weerbarstige praktijk van alledag kunnen momenteel niet alle mensen in Wijchen e.o. zich een gezonde maaltijd veroorloven. En er gaan onnodig voedselvoorraden verloren in het logistieke proces tussen boeren, tuinders, inkoopkanalen en ieders dagelijkse maaltijd, vers op het bord. Zo worden er in de regio waar onze parochie De Twaalf Apostelen onder valt wekelijks meer dan 500 voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld. Voedselbanken zijn hiermee een soort van thermometer van maatschappelijk fatsoen geworden. Het is veelzeggend dat Voedselbanken in twintig jaar tijd een niet meer weg te denken bestaansrecht hebben opgebouwd. Het is minstens zo veelzeggend dat mensen die er geen gebruik van hoeven maken er niet mee in aanraking komen: de uitdeelplekken zijn meestal weggestopt op een industrieterrein. Zo laten Voedselbanken met elkaar een ongemakkelijke waarheid zien: wij zijn allen mens, hoe ieders leven tot nu toe ook gelopen mag zijn, maar kennelijk is solidariteit – een van de belangrijkste pijlers uit het christelijk-sociale gedachtengoed – steeds minder sturend aanwezig in regelgeving die door de overheid is vastgesteld. En misschien heeft u het onlangs in de media vernomen: de laatste tijd kopen supermarkten steeds scherper in, waardoor er steeds minder voedsel overblijft voor de Voedselbank. Zolang het nodig is worden er daarom aanvullende manieren gezocht om goede voedselpakketten samen te kunnen stellen en uit te kunnen delen aan allen die dit nodig hebben. Alle reden om nu deze inzameling aan te kondigen!

Het fenomeen Voedselbank is aan het begin van de 21e eeuw in Rotterdam vanuit de armoedepraktijk ontstaan en daarna alleen maar gegroeid, in aantallen en in professionaliteit. Er valt veel meer te vertellen over het ontstaan en de betekenis van de Voedselbanken in ons land.
Kijk eens op de site van Voedselbanken Nederland: https://voedselbankennederland.nl/

Voedsel en geloof: een twee-eenheid
Als we aan voedsel denken hebben we het meestal over eten en drinken, over ons dagelijks brood. In het christelijk geloof heeft voedsel ook een geestelijke betekenis. Als Jezus zich in het laatste avondmaal geeft als brood wil dat zeggen, dat hij alles wat hij in zijn aardse bestaan heeft ontvangen opdraagt aan God. En vervolgens deelt hij zichzelf als het ware uit aan zijn leerlingen. Jezus’ zelfgave verdraagt zelfs de consequentie die de toenmalige machtshebber met zijn persoonlijke besluit verbindt. Tot het uiterste toe leven als geborgene in de handen van die ene God vraagt veel moed als de heersende tijdgeest de zaak op scherp stelt en jijzelf uiteindelijk het leven laten moet… Het is hierom dat wij geloven dat Jezus in de Paasnacht door God wordt verheven van dood en eindigheid. In de christengemeenschappen zijn diverse communierituelen ontstaan die plaatselijk het geestelijke voedsel voor de mensen beschikbaar laat komen. Het lichaam van Christus als kracht op ieders levensweg. Het is hierom dat in de christelijke kerken niet de dood het laatste woord heeft gekregen maar de doop. Voedsel heeft zo een centrale plek gekregen in de opbouw van iedere geloofsgemeenschap. En als we dan, zoals nu, een inzamelingsactie aankondigen in de laatste weken voor Pasen 2024, dan komen de geestelijke en fysieke betekenislagen van ons dagelijkse brood bijna tastbaar samen.

Voedsel inzamelen in de weekenden van 16/17 en 23/24 maart 2024
We gaan houdbare voedselwaren inzamelen in de weekendvieringen van 16/17 en 24/25 maart en er komt de mogelijkheid om de voedselwaren in de beide voorafgaande weken aan te bieden tijdens openingstijden op het adres van het parochiecentrum in Wijchen.

Welke producten willen we inzamelen?
• Pasta en rijst
• Maaltijdsauzen en mixen
• Harde groenten (koolsoorten)
• Soepen (blik en pot)

• Groenteconserven en pureepoeder
• Vlees en vis in blik

• Houdbare zuivel (-producten)
• Broodbeleg

• Oliën en vetten

Wij hopen in deze actie op een goede samenwerking met de Contactraden en andere betrokkenen. En wij hopen dat we het in deze actie met elkaar kunnen hebben over de meerdere betekenislagen van ons dagelijkse brood. Naast de inzameling komen er daarom aanvullende activiteiten. Noteer nu alvast genoemde data in je agenda en doe met ons mee!

In een volgende bijdrage volgt meer informatie.

Nu alvast meer weten, meedenken of meedoen?
Bel (024) 6412627 of mail naar info@detwaalfapostelen.nl

Hein Kroft, namens de activiteitencommissie van de H. Antonius Abt Wijchen
Frits Hendriks, diaken, als eerst aanspreekbare voor de H. Antonius Abt Wijchen
Hennie Witsiers, diaken, namens het Diaconaal Beraad
Jack Steeghs, pastoraal werker, aanspreekpunt voor Dienen NU

Uitgelicht

Aankomende vieringen

21 juni 2024 om 09:30
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
22 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
22 juni 2024 om 19:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Eucharistieviering
22 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 09:30
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 09:30
Oude Sint-Victorkerk | Batenburg
Woord- en Communieviering
23 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 11:00
H. Johannes de Doperkerk | Balgoij
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Woord- en Communieviering
24 juni 2024 om 10:30
Woonlocatie De Weegbree
Woord- en Communieviering
28 juni 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
29 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
29 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
30 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
30 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
5 juli 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Eucharistieviering
5 juli 2024 om 10:00
De Zandloper - Bergharen
Ouderenviering
5 juli 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof
6 juli 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
6 juli 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020