Algemeen

Dienen NU in parochie De Twaalf Apostelen
Dienen NU is een beweging binnen de parochie die meer werk wil maken vanuit ieders diaconale inspiratie. Inzet van betrokkenen is gericht op een wisselwerking tussen (a) persoonlijke geloofsverdieping en (b) gemeenschappelijke activiteiten.

Wat is diaconie?
Diaconie is als het ware jezelf geven omdat ooit aan jou gegeven is: een persoonlijke gave vanuit talenten die jou geschonken zijn. Talenten die je inzet op een manier die past bij jouw concrete levenssituatie. Eenmalig of meer permanent.

Waarom zou ik meedoen?
De motivatie van mensen om meer diaconaal actief te worden: dankbaarheid voor het gegeven leven. Spreek mensen die bijvoorbeeld meewerken aan schuldhulpverlening, zij die een taalcursus geven, in een voedsel- of kledingbank werken en je hoort: ‘omdat ik er zelf meer mens van word’.

Een beweging van binnenuit
Net als bij Apostelen 2.0 bouwen we in Dienen NU niet vanuit elke afzonderlijke geloofsgemeenschap, maar gaan we dat doen vanuit één plek, in dit geval de geloofsgemeenschap van de Emmanuel in Wijchen – daar waar al langer een verlangen ligt en daar waar concrete mogelijkheden per direct voorhanden zijn.

Het uiteindelijke doel is om met Dienen NU zoveel mogelijk de hele parochiegemeenschap te betrekken en waar dat haalbaar is ook in afzonderlijke geloofsgemeenschappen actief te zijn.

Dienen NU is geen project maar een diaconale beweging van binnenuit de parochie. Dienen NU is er voor oud en jong, voor individuen en groepen, in de oecumene, voor hen die meer of minder betrokken zijn bij de parochie, zelfs voor hen die niet zoveel hebben met kerk of geloof. Omdat het helpen waar geen helper is over grenzen heen reikt en zich niet laat inperken door structuren. Dienen NU is daarmee een beweging van binnenuit die nadrukkelijk de aansluiting zoekt bij initiatieven die er al zijn: een gezamenlijke inzet van alle mensen van goede wil, gericht op de kwetsbare en kwetsbaar gemaakte mens onder ons.

Belangrijke bronnen:

 • De diaconale Bijbelse opdracht uit de parabel van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37)
 • Zien – Oordelen – Handelen (volgens Jozef Leo Cardijn, 1882-1967)
 • De Katholieke Sociale Traditie en de zeven concepten waarmee elke samenleving ‘beoordeeld’ kan worden:
  • Zorg om de aarde
  • De waardigheid van alle leven
  • Goed samenleven
  • Rechtvaardigheid
  • Solidariteit
  • Subsidiariteit
  • Toegang tot hulpmiddelen en de mogelijkheid om mee te kunnen doen

Wil je meer weten?
Pastoraal werker Jack Steeghs: jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl of 06-26989411

Uitgelicht

Aankomende vieringen

22 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
22 juni 2024 om 19:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Eucharistieviering
22 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 09:30
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 09:30
Oude Sint-Victorkerk | Batenburg
Woord- en Communieviering
23 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 11:00
H. Johannes de Doperkerk | Balgoij
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Woord- en Communieviering
24 juni 2024 om 10:30
Woonlocatie De Weegbree
Woord- en Communieviering
28 juni 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
29 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
29 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
30 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
30 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
5 juli 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Eucharistieviering
5 juli 2024 om 10:00
De Zandloper - Bergharen
Ouderenviering
5 juli 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof
6 juli 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
6 juli 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
6 juli 2024 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020