Pastoraal Team

Het pastoresteam draagt zorg voor de uitvoering van het pastoraat en komt wekelijks bijeen om te overleggen over pastoraal beleid en praktische pastorale zaken. In het pastoresteam van onze parochie is iedere pastor als eerst aanspreekbare pastor verbonden met één of meerdere geloofsgemeenschappen. Daarnaast heeft iedere pastor eigen aandachtsvelden en taken, al dan niet samenhangend met wijding als diaken of priester, of door de bisschop gezonden als pastoraal werkster en werker.

U kunt hier de leden van het pastoraal team en de bijbehorende contactgegevens vinden.

Martin Claes

Pastoor, Voorzitter

Tel: 024-6412627

E-mail:
martin.claes@detwaalfapostelen.nl

Jack Steeghs

Pastoraal werker

Tel: 024-6412627

E-mail: jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

Lara van der Zee

Pastoraal Werker

Tel: 024-6412627

E-mail: lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl