H. Georgius

Sint-Joriskerk
Dorpstraat 19
6582 AL Heumen
Tel: (024) 6412627

Activiteiten

Nieuws

Extra informatie

Contact

De contactraad is te bereiken via email:
secretaris.contactraad.hgeorgius@detwaalfapostelen.nl