Aanbidding

Aanbidding en Sacrament van Boete en Verzoening
Een christelijke gemeenschap die het gelaat van Christus wil aanschouwen… kan niet anders dan dit aspect van de eucharistische eredienst ontwikkelen, die de vruchten van onze gemeenschap in het Lichaam en Bloed van de Heer verlengt en vergroot (H. Johannes Paulus II, Ecclesia de Eucharistia nr. 25 ).

Elke woensdagochtend vindt er een ½ uur van aanbidding van het Allerheiligst Sacrament plaats in de H. Antonius Abt te Wijchen met de mogelijkheid om het sacrament van verzoening te ontvangen voor wie dat wenst. Deze aanbidding van gebed en persoonlijke ontmoeting met de Heer wordt gehouden van 9.30 -10.00 uur, eindigend met de plechtige zegen.

Waarom Aanbidding? Wat heeft aanbidding te maken met onze leven?
Het christelijk leven vereist een constante, zo niet permanente ontmoeting met Jezus die ons vanuit ons doopsel heeft geroepen om Hem te volgen en Zijn getuigen te zijn in deze wereld. Christen zijn betekent dan permanent verbonden zijn met Jezus die niet alleen ware betekenis aan ons leven geeft, maar ook ons helpt om het ware doel van ons bestaan te vinden. In deze context is de beoefening of daad van aanbidding zonder enige twijfel een van de beste manieren om ons met Jezus te verbinden. Aanbidden betekent onszelf in de heilige aanwezigheid van de Heer plaatsen door naar Hem te staren en Hem al onze aandacht te schenken. Meer dan het gewone kijken is de daad van aanbidding een diep gebaar van beleefdheid jegens Jezus wiens aanwezigheid we erkennen in de allerheiligste Eucharistie (Luk. 22,19).

De daad van aanbidding is daarom een daad van diepe en bijzondere liefde van een schepsel voor zijn/haar Schepper, van een zoon/dochter naar zijn/haar Vader, van een leerling naar zijn/haar Meester. Dat is de reden waarom aanbidding zo belangrijk is voor elke christen. Het is het fundament van ons christelijk leven omdat het ons terugvoert naar de bron van ons bestaan. Dit kan beter worden verklaard door dit beroemde citaat van Augustinus: “U hebt ons voor Uzelf gemaakt, o Heer, en ons hart is rusteloos totdat het in U rust.” – (St. Augustinus van Hippo, Confession).

“De tijd die je met Jezus doorbrengt in het Heilig Sacrament is de beste tijd die je op aarde zult doorbrengen. Elk moment dat je met Jezus doorbrengt, zal je eenheid met Hem verdiepen en je ziel voor eeuwig glorieuzer en mooier maken in de hemel, en zal helpen om eeuwige vrede op aarde tot stand te brengen.”
H. Moeder Teresa van Calcutta

Kom om de Heer met ons te aanbidden.

Uitgelicht

Aankomende vieringen

22 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
22 juni 2024 om 19:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Eucharistieviering
22 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 09:30
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 09:30
Oude Sint-Victorkerk | Batenburg
Woord- en Communieviering
23 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 11:00
H. Johannes de Doperkerk | Balgoij
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Woord- en Communieviering
24 juni 2024 om 10:30
Woonlocatie De Weegbree
Woord- en Communieviering
28 juni 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
29 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
29 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
30 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
30 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
5 juli 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Eucharistieviering
5 juli 2024 om 10:00
De Zandloper - Bergharen
Ouderenviering
5 juli 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof
6 juli 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
6 juli 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
6 juli 2024 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020