H. Anna

De historie van een zelfstandige R.-k. parochie van Bergharen begint in 1311. Willem van Millen, heer van Leur, verkocht het collatierecht (het recht van voordracht voor een geestelijke benoeming) van o.a. de kapel te Bergharen tegelijkertijd met de moederkerk van Leur aan het Cisterciënzer klooster Kamp (Duitsland). Daardoor werd de bestaande kapel, nu de Protestantse Kerk, verheven tot dorpskerk, toegewijd aan Maria. Rond 1400 werd begonnen met een verbouwing. Destijds stond de kerk in de nabijheid van een paar belangrijke boerderijen, tegenwoordig aan de Veldsestraat, net buiten het dorp. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 tot 1648) viel deze kerk in 1611 in handen van de protestanten. De kloosterorde van de Cisterciënzers kocht in 1312 in Bergharen ook de grond die nu bekend staat als de Kapelberg, de openbare bidplaats en officieel erkend bedevaartsoord tot Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods (zie ook: www.mariakapelbergharen.nl.

Na de Franse inval in 1795 kwam er weer vrijheid van godsdienst en werd de parochie van Bergharen opnieuw opgericht onder leiding van pastoor R. van Gelder. Er werd gekerkt in een boerenhofstede. De pastorie werd gebouwd in 1797 en het bedehuis, de schuurkerk, sloot daar op aan. In 1830 werd een waterstaatskerk gebouwd, dwars op het huidige kerkplein en een deel van de pastorietuin, toegewijd aan de Heilige Anna, de moeder van Maria. Naar het ontwerp met zeven torens van de architect Caspar Franssen uit Roermond werd de huidige neogotische kruisbasiliek vanaf 1893 uitgevoerd door G. Mestrum uit Tegelen als laagste inschrijver. Op 24 september 1894 werd de kerk door de bisschop van Den Bosch geconsacreerd. De kerk heeft een aantal schitterende gebrandschilderde glas-in-loodramen, onder andere de drie langgerekte ramen in de spitsboog nissen die het priesterkoor afsluiten.

Hier vinden we afbeeldingen van het Paschamaal en het Laatste Avondmaal (links), het offer van Isaac en de Kruisiging (midden), en het offer van Melchizedek en van de Emmaüsgangers (rechts).

En zo staat deze majestueuze kerk als een baken van herkenning in het omringende polderlandschap en stuifduinengebied van het Land van Maas en Waal. Na het Tweede Vaticaans Concilie is het interieur versoberd en zijn alle fraaie beschilderingen van heiligen en andere ornamenten op de muren onder gewit.

Met name jubilea van pastoors werden aangegrepen om hen met cadeaus te fêteren die uiteindelijk ten goede kwamen aan de kerk en het dorp zelf. Zo is in 1952 Muziekvereniging Sint-Anna opgericht bij het 25-jarig priesterfeest van R. Loverbosch (pastoor van 1946 tot 1982) en zijn 40-jarig priesterfeest in 1967 werd op zijn eigen initiatief aangegrepen om ervoor te zorgen dat er drie nieuwe luidklokken in de toren kwamen. Zij kregen de namen Anna (1200 kg), Maria (700 kg) en Caecilia (500 kg). Het uit 1741 van slechts 80 kilo brons gegoten “Boekels klokje” werd daarmee vervangen en staat sinds die tijd in het priesterkoor om tijdens de consecratie in eucharistievieringen te gebruiken.

In 1993 werd het eeuwfeest van de kerk al gevierd met tal van activiteiten voor jong en oud en het 125-jarig bestaan van de kerk werd op eenzelfde wijze gevierd in 2018. Bisschop G. de Korte kwam toen als hoofdcelebrant naar de Sint-Annakerk en riep in zijn preek de mensen op om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en te getuigen van hun geloof o m het voortbestaan van de kerk in het dorp te waarborgen.

Het beeld van de patroonheilige van de kerk is een afbeelding van Sint-Anna-te-Drieën. Het is een bijna een meter hoog eikenhouten, neogotisch gepolychromeerd beeld. Anna gezeten op een bank en naast haar zit een gekroonde Maria op een klapstoeltje. Maria heeft het naakte Jezuskind op haar schoot, dat bladert in een boek dat Anna vasthoudt.

In de zomermaanden is de kerk gedeeltelijk toegankelijk om het fraaie interieur van het bouwwerk vanachter een hekwerk te bewonderen. Nog steeds worden er in deze kerk vieringen gehouden, al vinden er vanaf mei tot en met augustus veel plaats op de Kapelberg. Veel mensen vanuit Bergharen en verre omgeving weten die plek te vinden, als is het maar om er een kaarsje te branden bij Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods.

Adresgegevens:
H. Annakerk
Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen
Tel: (024) 6412627

Activiteiten

Nieuws

Extra informatie

Contact

De contactraad is te bereiken via email:
secretaris.contactraad.hanna@detwaalfapostelen.nl