Actie Kerkbalans

Per abuis is op de achterzijde van de donatiebrief een verkeerde bijlage afgedrukt.
U ontvangt met de Apostelbode van februari 2022 de juiste pagina als bijlage.
Klik hier om de pagina digitaal te bekijken.

Excuses voor dit ongemak.

Financiën
Van de totale baten van de parochie ad € 863.500 is € 375.000 afkomstig van u als parochianen (ongeveer 43,5%),waarvoor onze hartelijke dank!

De andere opbrengsten van de parochie betreffen opbrengsten uit vermogen, zoals ontvangen dividend op beleggingen en huur-en pachtopbrengsten van onroerend goed. Dit jaar hebben we een incidentele opbrengst uit een ontvangen legaat en realiseerden we een boekwinst bij verkoop van onroerend goed. Het structurele tekort van de parochie is dit jaar minder zichtbaar door deze opbrengsten. Om in de toekomst het onderhoud van onze kerken te kunnen blijven financieren, is uw bijdrage heel belangrijk. Daarom vragen wij u voor het komende jaar weer om van harte mee te doen met de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Samen kunnen wij zorgen voor een gezond financieel beleid van onze parochie.

Lasten Resultaat 2020 Voorlopig resultaat 2021 Begroting 2021
Kosten personeel €     304.057 €     240.000 €     322.200
Kosten eredienst €       64.818 €       60.000 €       99.000
Kosten pastoraat €       21.676 €       24.000 €       41.000
Kosten onroerend goed €     344.862 €     350.000 €     320.000
Kosten begraafplaatsen €       28.196 €       32.000 €       25.000
Beheerskosten €       41.995 €       52.000 €       51.000
Verplichte en
vrijwillige bijdragen
€       85.619 €       80.000 €       97.000
Financiële lasten €         2.650 €         4.000 €         4.400
Incidentele lasten €         1.998 €                0 €                 0
Totaal €     895.871 €     842.000 €     959.600

 

Baten Resultaat 2020 Voorlopig resultaat 2021 Begroting 2021
Bijdragen parochianen €     268.793 €     230.000 €     302.000
Opbrengst uit
begraafplaatsen
€     162.542 €     145.000 €     150.000
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen €     284.208 €     275.000 €     291.000
Functionele inkomsten €         3.500 €         3.500 €         3.500
Incidentele baten €       24.295 €     210.000 €                 0
Totaal €     743.338 €     863.500 €     746.500

 

Explotatie
resultaat
  €    -152.533 €       21.500   €    -213.100

Een schenking in een nalatenschap
Veel mensen ondersteunen goede doelen met hun giften. In de kerk gaat dat bv. via de collecteschaal en via deelneming aan Actie Kerkbalans. Het is een uiting van betrokkenheid, geloofsbeleving en waardering voor de pastorale zorg in de parochie. De pastorale zorg van de parochie heeft dat ook nodig, want er zijn geen bijdragen via het Bisdom of via subsidies. Mensen die goede zorg ervaren hebben in hun leven,
besluiten wel eens om die zorg te ondersteunen, door ze met een bedrag te noemen in hun nalatenschap. Stichtingen wijzen vaak naar die mogelijkheid. Bovendien zijn bedragen gegeven of nagelaten aan Goede Doelen belastingvrij.
Wist u dat de parochie ook een Goed Doel is, dat u in uw testament kunt opnemen? Wij nodigen u graag uit daarover na te denken. Mocht u het willen overwegen en hulp nodig hebben om het uit te voeren, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van het bestuur, bereikbaar per email:
kerkbalans@detwaalfapostelen.nl.

Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen
Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1%, met een minimum van 60 euro tot maximaal 10% van het verzamelinkomen.
Deze grenzen gelden niet bij een jaarlijkse gift over een periode van 5 jaar: de z.g. periodieke gift. Wat voorheen een notariële schenking werd genoemd, heet sinds 2014 een periodieke gift.
De tussenkomst van een notaris hoeft niet meer. Daarmee is een belangrijke drempel voor veel mensen weggevallen. Het aangaan van een periodieke gift kan voor u interessant zijn, omdat het een fiscaal voordeel oplevert.
Voor de kerk is het extra gunstig, als de gever (een deel van) dat fiscaal voordeel aan de gift wil toevoegen.

Met een periodieke gift kunt u dus bruto meer geven, zonder dat het u netto meer kost. Neem hiervoor contact met ons op per email: kerkbalans@detwaalfapostelen.nl.
Wij sturen u dan een kosteloze schenkingsovereenkomst toe.

Slim geven. Dat is het idee.

Uitgelicht

Aankomende vieringen

21 juni 2024 om 09:30
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
22 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
22 juni 2024 om 19:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Eucharistieviering
22 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 09:30
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 09:30
Oude Sint-Victorkerk | Batenburg
Woord- en Communieviering
23 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 11:00
H. Johannes de Doperkerk | Balgoij
Eucharistieviering
23 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Woord- en Communieviering
24 juni 2024 om 10:30
Woonlocatie De Weegbree
Woord- en Communieviering
28 juni 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
29 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
29 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
30 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
30 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
5 juli 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Eucharistieviering
5 juli 2024 om 10:00
De Zandloper - Bergharen
Ouderenviering
5 juli 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof
6 juli 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
6 juli 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020