Werkgroepen

In onze geloofsgemeenschap zijn de volgende werkgroepen actief:

Liturgie en andere vieringen
Collectanten
Kosters
Lectoren
Misintenties
Overleggroep liturgie
Koor Voice
Parochieel zangkoor
Versiering kerk
Avondwake
Rouw
Vormsel en communiegroep

Gebouw en Begraafplaats
Interieurverzorging van de kerk
Mariakapel
Onderhoudsgroep begraafplaats
Surveillant kerk
Technische ondersteuning
Beeld en geluid
Historie van de kerk

PR en Communicatie
Communicatie
Parochieblad bezorgen
Redactie Apostelbode
Verwelkoming nieuwe parochianen

Kerstmis
Kerstgroep “Jos Minderhout”
Kerststalgroep
Kerstvieringgroep

Overige werkgroepen
Communiebezorging “de Hagert”
Ziekenbezoekgroep
Missie en ontwikkeling
Contactraad

Dit zijn de werkgroepen waarvan de vrijwilligers samen een belangrijke bijdrage leveren voor de wekelijkse vieringen en andere activiteiten in onze geloofsgemeenschap en zorgen dat de kerk en het kerkhof goed onderhouden worden. Deze betrokkenheid is van vitaal belang!

Wilt u zich ook in zetten voor onze geloofsgemeenschap en vrijwilliger worden in een van onze werkgroepen, u bent van harte welkom!
Voor informatie kunt u zich melden bij een van de leden van de contactraad of via email: secretaris.contactraad.hjudocus@detwaalfapostelen.nl.

Uitgelicht

Aankomende vieringen

23 mei 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Mariaviering
24 mei 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
25 mei 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
25 mei 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
26 mei 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Apostelen 2.0
Eucharistieviering
Familieviering
27 mei 2024 om 10:30
Woonlocatie De Weegbree
Mariaviering
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
1 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
7 juni 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Woord- en Communieviering
7 juni 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020