Schenkingen

Schenken aan de parochie
Een schenking is pas aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het goede doel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Belastingdienst heeft de parochie als zodanig erkend. Dit betekent dat zowel de parochie als de donateurs diverse belastingvoordelen genieten.

Uw jaarlijkse kerkbijdrage doneren met belastingvoordeel
Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1% – met een minimum van 60 euro – tot maximaal 10% van het verzamelinkomen.
Deze grenzen gelden niet bij een jaarlijkse gift over een periode van 5 jaar (minimaal): de z.g. periodieke gift. Dit bedrag kan bij de aangifte inkomstenbelasting volledig van het inkomen worden afgetrokken. Zo krijgen donateurs een deel van hun jaarlijkse gift terug van de Belastingdienst. Het aangaan van een periodieke gift kan voor u interessant zijn door het fiscaal voordeel dat het u op kan leveren. De periodieke gift biedt u de gelegenheid meer te schenken aan de parochie zonder dat u netto meer betaalt! Voor de kerk is het extra gunstig, als de gever dat fiscaal voordeel (voor een deel) aan de gift wil toevoegen. Met een periodieke gift kunt u dus bruto meer geven, zonder dat het u netto meer kost. Ook hoeft de parochie geen schenkingsrecht te betalen. U kunt het gemakkelijk regelen. Neem gerust per email (kerkbalans@detwaalfapostelen.nl) contact met ons op.

Uitgelicht

Aankomende vieringen

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020