Frits Hendriks

Frits Hendriks (priester, eerst aanspreekbare pastor Antonius Abt Wijchen)

Sinds februari 2023 ben ik aangesteld als pastoraal werker, per december 2023 als diaken en per juni 2024 als priester in onze veelzijdige parochie. Met name werk ik voor de gemeenschap van Antonius Abt Wijchen, maar graag vier en help ik in de hele parochie waar dat nodig is. Uiteraard ben ik beschikbaar voor een goed gesprek, een vraag, samen bidden, de Communie thuis, een biecht, een ziekenzalving of zomaar een praatje.