Hennie Witsiers

Hennie Witsiers (diaken, eerst aanspreekbare pastor Emmanuel Wijchen, Niftrik en Batenburg)

Vanaf de oprichting van de parochie “De Twaalf Apostelen” ben ik werkzaam in deze parochie als diaken. Tot mijn taakvelden horen Diaconie, Diaconaal Beraad, Caritas, ouderen. Ik ben eerst aanspreekbare pastor in de geloofsgemeenschappen van de H. Victor te Batenburg, H. Damianus te Niftrik en de Emmanuel te Wijchen. Ik ben gehuwd, vader van een zoon en opa van twee kleinkinderen en woonachtig in Batenburg.

Functie & contact

Diaken

Tel: 06-20541732

E-mail: hennie.witsiers@detwaalfapostelen.nl