Martin Claes

Martin Claes (pastoor)

Sinds 2005 ben ik als pastor werkzaam in deze parochie, en vanaf 2012 als pastoor. Naast taken als teamleider van het pastoresteam, het verzorgen van vieringen en pastoraat, maak ik als voorzitter deel uit van het parochiebestuur. In tijden van veranderingen zoek ik samen met collega pastores, het parochiebestuur en de vele vrijwilligers graag naar de mogelijkheden die er zijn binnen de gegeven omstandigheden om hoopgevende initiatieven (o.a. Apostelen 2.0 en Dienen 2.0) te ondersteunen en te laten groeien. We verliezen daarbij de vraag naar vertrouwde vormen van pastoraat niet uit het oog.

Functie & contact

Pastoor, Voorzitter

Tel: 024-6412627

E-mail:
martin.claes@detwaalfapostelen.nl