Yves Mambueni Makiadi

Yves Mambueni Makiadi (priester, eerst aanspreekbare pastor Overasselt, Nederasselt, Balgoij, Heumen)

In maart 2019 werd ik benoemd als een van de pastores in deze Parochie van de Twaalf Apostelen. Naast mijn priesterlijke verplichtingen in de liturgie en sacramenten, ben ik betrokken bij de geloofsgemeenschappen van Overasselt, Nederasselt, Balgoij en Heumen waar ik de eerste aanspreekbaar pastor ben. Missionaire inbreng, evangelisatie, presentie pastoraat, een open en gastvrije kerk zijn enkele van mijn pastorale oriëntaties. Ik woon in de Pastorie in Overasselt en ben beschikbaar van maandag t/m zondag.

Functie & contact

Priester

Tel: 024-6221276

E-mail: yves.mambueni@detwaalfapostelen.nl