Bezinningsavond priesterschap

14 mei 2024 19:15 t/m 14 mei 2024 22:00
Locatie: Parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen

Bisschop Gerard de Korte wil onze diaken Frits Hendriks tot priester wijden. Het is een feest voor de hele Kerk, voor ons bisdom en voor onze parochie om een nieuwe priester in ons midden te mogen begroeten. Ter voorbereiding is er op 14 mei een bezinningsavond, want wat is een priester eigenlijk? Het sacramenteel priesterschap zal aan bod komen, maar ook het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen en de liturgie van de priesterwijding. Alle pastores zullen vanuit hun eigen perspectief een blokje in deze avond voor hun rekening nemen.

Inloop vanaf 19.15 uur, start om 19.30 uur op het parochiecentrum. Aanmelden is gewenst via info@detwaalfapostelen.nl of 024-6412627. Onder de deelnemers zal een gratis busreis naar de wijding worden verloot.

(Op de foto staat plebaan Vincent Blom, de pastoor van de Sint-Jan in Den Bosch, samen met diaken Tim Bangert; foto: Wim Koopman)