Featured Image

First Communion

(English below)

Op zondag 4 juni was het feest in en rond de Antonius Abtkerk in Wijchen. Zes kinderen die elke maand naar de Engelse mis komen, deden hun eerste communie. Na afloop vierden zij met hun gezinnen en iedereen die naar de kerk was gekomen feest in de tuin naast de kerk.

On June 4th six children from the English Mass received their first communion. They prepared for this by taking part in our Apostelen 2.0 program. Now it was their great day. The church was beautifully decorated, the children wore their best clothes and people had come from far to celebrate together.

After Mass there was a party in the garden next to the church. People had brought delicious food to share. Everyone who had attended Mass was welcome to join in the festivities. Even the weather was perfect.

 

Meer informatie over de voorbereidingen voor de eerste communie en het gezinsprogramma Apostelen 2.0.

More information about the monthly English Mass can be found here.

 

Featured Image

Nacht Zonder Dak en stadswandeling Vagebond

Tienergroep M25 heeft het weekend van Nacht Zonder Dak op zondagochtend 4 juni afgesloten met een inspirerende viering de Antonius Abtkerk in Wijchen. Van onze gastspreker tijdens deze afsluitende viering mochten wij een bijzonder mooi bericht ontvangen:

Vanochtend was ik te gast bij gemeenschap van Parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen,

 Ik wil graag met jullie delen wat een warme en inspirerende ervaring ik heb gehad tijdens mijn bezoek aan deze bijeenkomst “Nacht zonder Dak” afgelopen nacht. Het was een bijzondere gelegenheid georganiseerd voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud, en ik voelde me vereerd dat ik een woordje mocht doen. De sfeer was werkelijk hartverwarmend. Ik was diep onder de indruk van de betrokkenheid en passie van de jongeren en ouders die zich inzetten voor dit initiatief. Ze toonden een ongelooflijke volwassenheid en compassie door zichzelf een nacht lang bewust dakloos te maken om bewustwording te creëren over dakloosheid. Het was ontroerend om te zien hoe de jongeren hun krachten bundelden en elkaar ondersteunden. Er werd een gevoel van gemeenschap gecreëerd dat me deed geloven dat we samen de wereld kunnen veranderen, stap voor stap.

Nogmaals, mijn dank en bewondering gaan uit naar de jongeren van Parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen. Jullie hebben me diep geraakt en ik ben ervan overtuigd dat jullie een stralend licht in de wereld zullen blijven zijn.

Bernard, stadswandeling Vagebond

Tijdens de viering op zondagochtend was de 2e collecte bestemd voor stadswandeling Vagebond ten behoeve van (ex) dak en thuislozen. Deze collecte heeft het mooie bedrag van 178,74 euro opgeleverd. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Ramon Roks

Featured Image

Together: Samenkomst van Gods Volk: 5-daagse Romereis

Samen met duizenden andere jongeren samenkomen in Rome? Het kan van 28 september t/m 2 oktober 2023.

Op initiatief van Taizé en Paus Franciscus verzamelen jongeren uit allerlei verschillende kerken en met zeer diverse achtergronden zich op het Sint Pietersplein in Rome. Daar wordt een Taizé gebed georganiseerd om samen te zingen en te bidden voor de toekomst van onze wereld en van de kerk.

Vanuit Parochie de Twaalf Apostelen (Wijchen en omgeving) neemt Ramon Roks deel aan de Nederlandse reis naar ‘Together’ en jij kan mee! Of je nu protestant bent of katholiek,
kerkelijk betrokken of juist helemaal niet, of je al zeker weet dat je mee wilt of dat je enkel voorzichtige interesse hebt, iedereen is welkom!

Ben jij of ken jij iemand tussen de 18 en 35 jaar en heb je eventuele interesse in deelname of vragen neem dan vrijblijvend contact op met Ramon via e-mail of whatsapp. De formele aanmelding voor de reis loopt tot 30 juni, dus laat je interesse snel blijken!

Bij voldoende interesse wordt er gekeken of er ook Taizé gebeden en jongerenbijeenkomsten voor deze leeftijdsgroep in Wijchen georganiseerd kunnen worden.

Ramon Roks (Coördinator missionaire parochie)
ramon.roks@detwaalfapostelen.nl
06-19864645

Meer informatie over de reis is hier te vinden.

Featured Image

Terugblik: Wat is er goed aan de Goede week?

Op de dinsdag voor Pasen hield het pastoraal team een bezinningsavond over de Goede week. De twintig deelnemers zullen misschien nog altijd niet weten wat er nu precies zo goed is aan die week. Wel kunnen ze vertellen wat er goed is aan het vieren van deze belangrijke dagen en hoe waardevol het is er samen over te spreken.

Het programma van de avond in de gastvrije Emmanuelkerk was gevarieerd met een multimediale presentatie van Ramon Roks. Hij nodigde meteen alle deelnemers uit om op een post-it de verwachtingen voor de avond op te schrijven. Het beloofde een afwisselende avond te worden, die met het klassieke lied voor de Goede week van Willem Barnard en Frits Mehrtens een mooi slotakkoord zou krijgen: ‘Alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen’.

Pastoraal werker Frits Hendriks gaf een inleiding op de Goede week waarin hij een grotere beweging van het geloof herkende: de eerste naïeve stappen van de enthousiaste beginneling, dan de confrontatie met moeite, lijden en dood. Daar doorheen komen, om dan zelf begeesterd aan de slag te gaan, een voorbeeld volgend, om tenslotte zelf een voorbeeld te zijn.

Vervolgens was er een keuze uit drie workshops, met een inleiding en gesprek. Pastor Yves Mambueni-Makiadi bracht de liturgie van Witte Donderdag ter sprake. Voor velen niet onbekend, maar de liturgie is zo rijk dat zelfs diaken Hennie Witsiers nog nieuwe elementen hoorde. Over de voetwassing bijvoorbeeld, die niet zo heel vaak plaatsvindt, maar een krachtig beeld kan zijn van Jezus’ zelfgave.

Pastoraal werker Lara van der Zee legde de verhalen van Pasen in het Nieuwe en het Oude Testament naast en op elkaar. Jezus vierde immers het joodse Pesach, het feest dat nog elk jaar vertelt van de onderdrukking van Gods volk in Egypte en de bevrijdende uittocht. Een thema dat -zo bleek- in elk levensverhaal in meerdere of mindere mate te herkennen is.

Pastoraal werker Jack Steeghs gaf in een meditatieve sfeer de mogelijkheid aan alle deelnemers om een eigen moment van diep verdriet te koppelen aan de ervaringen van het lijden en sterven van onze Heer op Goede vrijdag. De verhalen die zo loskwamen in een open en veilige sfeer hadden met gemak nog een hele avond op herkenning en instemming kunnen rekenen.

Wat is er goed aan de Goede week? Een bezinningsavond geeft nooit volledige antwoorden, hooguit een aanzet daartoe. Gelukkig heeft het pastoraal team beloofd om met de deelnemers die dat willen in gesprek te blijven om samen de ervaring van de liturgie verder uit te kunnen diepen.
Mogelijk willen nog meer mensen daarbij aansluiten. Wie wil kan eigen ervaringen over de Goede week met het gehele team of met een specifieke pastor delen. Wat is bijgebleven van de verschillende vieringen? Wat trok aan, wat stootte af? Wat nodigt uit tot verder gesprek?

Featured Image

Bijbeldelen in de veertigdagentijd

Samen met collega Frits Hendriks heb ik de afgelopen veertigdagentijd weer afwisselend een avond ‘bijbeldelen’ mogen begeleiden. Wekelijks zijn we als groep op woensdagavond online vanuit huis samengekomen om de Bijbellezing van de aanstaande zondag te lezen.

Het is opvallend en inspirerend om samen te ontdekken wat voor diverse zaken een Bijbelse tekst eenieder van ons te zeggen heeft. Of de groep nu de ene keer wat kleiner was of juist een andere keer iets groter toch blijken er altijd weer nieuwe elementen naar boven te komen om samen over te spreken.

Mocht u in de toekomst ook interesse hebben in deze of een vergelijkbare activiteit? Geef het even door aan het secretariaat via: secretariaat.pastores@detwaalfapostelen.nl dan benaderen wij u wanneer er weer dergelijke activiteiten georganiseerd worden.

Hebt u voor dit moment behoefte aan meer dagelijkse Bijbelse inspiratie? Dan kan ik de dagelijkse podcast ‘Bidden Onderweg’ van de paters jezuïeten van harte aanbevelen. Waar u ook bent; in de trein, de auto of gewoon thuis kunt u in ongeveer tien minuten luisteren naar de lezing van de dag, begeleidt met meditatieve vragen en omlijst met muziek. Gewoon gratis te beluisteren via de website: www.biddenonderweg.org of via de bekende podcastapps zoals bijvoorbeeld Spotify. Doe er uw voordeel mee!

Ramon Roks

Featured Image

Passion Wijchen 2023

Na de opening van het Passionkruis op 18 maart kon men tot en met tweede Paasdag bij het kruis een kaars aansteken, een wens of gedachte opschrijven of elkaar in alle rust ontmoeten. Iedereen was welkom om stil te staan bij verdriet, lijden, hoop, verwachting en nieuw leven in het eigen leven en in de wereld. Wellicht vanwege de weersomstandigheden is hier minder gebruik van gemaakt dan afgelopen jaren. Echter zijn er toch weer een heel aantal kaarsen aangestoken en wensen in zelfs diverse talen achtergelaten bij het kruis.

Op witte donderdag zijn we na de viering met het kruis van de Antonius Abtkerk in Wijchen naar de Schakel gelopen om vervolgens samen naar The Passion te kijken. Diverse Christenen en andere mensen uit Wijchen die zich verenigen rondom het kruist blijft een unieke gelegenheid in de Goede Week. Tijdens de tocht hebben we het grotendeels droog gehouden tot vlak voor de Schakel. Onder de goede zorgen van de vrijwilligers van de Schakel en met prachtige technische ondersteuning hebben we als gezelschap kunnen genieten van The Passion 2023. Een vertelling waarin dat verhaal dat voor ons als gelovigen zo dierbaar is tastbaarder wordt gemaakt voor het leven van alledag. Als oecumenisch gezelschap een bijzonder begin van de dagen richting Pasen.

Het voelt goed om als verschillende Wijchense kerken samen te komen om elkaar te ontmoeten en ook van betekenis te willen zijn voor de mensen in Wijchen. Wat ons betreft zetten we deze samenwerking voort en breiden we deze in de toekomst uit, het verhaal gaat immers verder…

Ramon Roks

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020