Featured Image

Actie Kerkbalans 2022

Samen kunnen wij zorgen voor een gezond financieel beleid van onze parochie.

Financiën
Van de totale baten van de parochie ad € 863.500 is € 375.000 afkomstig van u als parochianen (ongeveer 43,5%),waarvoor onze hartelijke dank!

De andere opbrengsten van de parochie betreffen opbrengsten uit vermogen, zoals ontvangen dividend op beleggingen en huur-en pachtopbrengsten van onroerend goed. Dit jaar hebben we een incidentele opbrengst uit een ontvangen legaat en realiseerden we een boekwinst bij verkoop van onroerend goed. Het structurele tekort van de parochie is dit jaar minder zichtbaar door deze opbrengsten. Om in de toekomst het onderhoud van onze kerken te kunnen blijven financieren, is uw bijdrage heel belangrijk. Daarom vragen wij u voor het komende jaar weer om van harte mee te doen met de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Klik hier voor meer informatie.

Featured Image

Pastorale column | Wat geen enkele gelovige geloven kan…

Wat geen enkele gelovige geloven kan…
Een beeld dat in de Nederlandse kerkprovincie veel voorkomt en ook onze parochie niet vreemd is: vrijwilligers die met veel zorg de eigen dorpskerk omgeven en alles wat daarmee samenhangt. Soms zelfs meer bezoekers trekken dan kerken in naburige geloofsgemeenschappen en parochies. Soms ook een relatief gunstige Kerkbalans. Alle redenen om extra trots te zijn. De keerzijde: zo kun je jezelf rijker rekenen dan de voortekenen laten zien.

De heersende trend is niet zomaar te stoppen en daar is ook niet zomaar een ‘schuldige’ voor aan te wijzen: de aantallen betrokkenen bij onze kerken en gemeenschappen nemen al jaren af. Het is de tijdgeest en een gevolg van tal van in elkaar grijpende factoren. De afname is goed te zien in een dalende curve, van het aantal aanvragen voor huwelijk, doop, communie, vormsel en zelfs uitvaart. 

Kerkbezoek is op een aantal plekken heel behoorlijk en vieringen goed verzorgd, de onderlinge sfeer is meestal bijzonder goed en vrijwilligers zijn trouw en dienstbaar. 

Een verdere afname gebeurt door versterving, inkomsten gaan mee het graf in. Deze laatste tendens wordt ronduit gevaarlijk naarmate de gemiddelde leeftijd van vrijwilligers stijgt tot aan een bepaald kritisch punt, waarna het gangbare parochiële leven – als het ware – van binnenuit implodeert. 

Als er te weinig wordt herkend van wie en wat de huidige generaties gelovigen kracht geeft en gaande houdt, dan wordt werkelijk waar wat nu nog geen enkele gelovige geloven kan.

Zo zou het kunnen gaan, tenzij het lukt om voldoende nieuwsgierigheid bij jongere generaties op te wekken, of om als buitenstaander deel te durven nemen aan activiteiten die aan kunnen spreken en vooral: om meer te wíllen weten van die God en zijn volk. Wat de huidige generaties gelovigen bezig houdt, waar zij hun kracht vandaan halen, waarom het nu gaat zoals het gaat en hoe het echt anders kan. Want geloven is vooral een beproefde levensweg van geloof, hoop en liefde, waaraan in onze verbrokkelde samenleving zoveel latente behoefte is – zo vermoed ik. 

Alle vitaliteit begint met willen leren, vragen stellen, luisteren, verlangen naar, mee willen doen op jouw manier…
Hoopverlening, daar doe ik samen met mijn collega’s graag aan, voor wie het wil zien.

Pastoraal werker Jack Steeghs.

Featured Image

Update – Maatregelen coronavirus

Liturgische vieringen in parochie De Twaalf Apostelen
Naar aanleiding van de versoepelde coronamaatregelen vanuit de overheid, die sinds woensdag 26 januari jl. van kracht zijn, hebben de Nederlandse bisschoppen gisterenavond laat een persbericht doen uitgaan met daarin de aanbevelingen voor het kerkelijk leven. Dit persbericht is toegankelijk via onderstaande link:

https://www.rkkerk.nl/r-k-kerk-versoepeling-coronamaatregelen-met-ingang-van-26-januari/.

Samengevat houden de maatregelen onderstaande in:

–          Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen.
–          Vooraf reserveren blijft alleen verplicht voor vieringen waarbij meer personen worden verwacht dan in de kerk kunnen plaatsnemen.
–          Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.
–          Gelovigen dragen een mondkapje wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
–          De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd.
–          Samenzang is toegestaan.
–          Koren mogen weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt. De zangers houden onderling anderhalve meter afstand en staan in zigzagopstelling.

Het maximaal gelovigen dat de liturgie meevieren,
staat vermeld achter de naam van de kerk.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen [100 personen]
Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen [45 personen]
Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik [50 personen]
Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna [50 personen]
Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Johannes de Doperkerk Balgoij [50 personen]
Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt [46 personen]
Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt [50 personen]
Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
Sint-Joriskerk Heumen [30 personen]
Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg [30 personen]
Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen [50 personen]
Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen [48 personen]
Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik [48 personen]
Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.

Let wel, bovenstaande regels gelden voor dit moment: de coronapandemie leert ons dat de maatregelen snel kunnen wijzigen.

Bericht parochiecentrum
Het parochiecentrum is tot afkondiging van nieuwe maatregelen gesloten voor bezoek.
Wij zijn telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur via 024-6412627
Voor het ophalen van materialen blijven we uiteraard geopend.
In geval van nood is er een pastor telefonisch bereikbaar op het alarmnummer 06-13934368.

Wij hebben geprobeerd om een balans te vinden tussen het gaande houden van het gangbare geloofsleven en tegelijkertijd het serieus nemen van de aangereikte beperkingen – wij hebben ons te verhouden met de regelgeving van de landelijke overheid en met de handreiking van de bisschoppen.

Nieuwe livestream-verbinding
Weet ook dat er in de Antonius Abtkerk te Wijchen sinds kort een uitstekende livestream-verbinding is voor wie liever digitaal meeviert.
Kijk via https://www.youtube.com/channel/UC-0NedazvqoEVQvCEZ1i_SA naar ons kanaal.

Bestuur en pastorale team parochie De Twaalf Apostelen.

Featured Image

Synodaal proces in de R.-K. Kerk

Synodaal proces in de R.-K. Kerk: Parochie De Twaalf Apostelen is benieuwd naar u!
Momenteel wordt er in vele bisdommen een peiling gedaan, om de stem van zoveel mogelijk mensen van goede wil te kunnen horen. Dit alles gericht op de vergadering die paus Franciscus voor eind 2023 heeft uitgeschreven, om de R.-K. Kerk van binnenuit een meer eigentijds gezicht te kunnen geven.

Het gaat in deze synode om werken aan vertrouwen, om zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te luisteren naar wat de Schrift aan ieder van ons te zeggen heeft. Om waarheidsvinding vanuit een gedeelde gemeenschappelijke grond in parochie en samenleving. Geen debat maar veel meer gesprek en gebed, waarvoor ieder mens van goede wil zich uitgenodigd mag weten. Voor meer informatie verijzen wij u naar de website van het bisdom: https://www.bisdomdenbosch.nl/synode/

Ook zij heeft een verhaal
Paus Franciscus heeft nadrukkelijk ook vrouwen uitgenodigd van zich te laten horen. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) wil daarom de komende maanden de verhalen en verlangens van vrouwen rond de katholieke kerk ophalen d.m.v. het project ‘Zij heeft een verhaal’. Het NKV heeft daarvoor een online vragenlijst gemaakt. Het zou mooi zijn als zo veel mogelijk vrouwen die invullen. De vragenlijst is te vinden via: https://www.unkv.online/vragenlijst-en-gesprekken 

Wilt u uw verhaal wel vertellen, maar liever niet via een digitale vragenlijst, neem dan contact op met pastor Lara van der Zee (email: lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl of tel: 06-13659042)

Vragen
Waarin ervaart u steun van de geloofsgemeenschap of het kerkgebouw in uw nabijheid?
Maar ook: waarin heeft de kerk in onze regio voor u juist tekort geschoten? 

En omdat wij proberen te leven vanuit de hoop die gaande houdt zijn wij benieuwd naar wat u met uw talenten bij wil dragen, aan de toekomst van onze parochie De Twaalf Apostelen? Meer of minder intensief, permanent of meer seizoensgebonden, eenmalig wellicht…

Speciaal vragenformulier voor jongeren
https://www.bisdomdenbosch.nl/een-synodale-kerk-jongeren-laat-jullie-stem-horen/

Peiling loopt tot en met april 2022
Weet dat de leden van het pastorale team in de eerste maanden van 2022 volop aandacht aan deze synode zullen geven te midden van de groepen waarmee ze werken. Mocht u niet aangesproken worden en graag uw stem laten horen: spreek de eerstaanspreekbare pastor in uw geloofsgemeenschap aan of stuur uw reactie naar: info@detwaalfapostelen.nl

Bestuur en pastorale team parochie De Twaalf Apostelen.

Featured Image

Welkom bij onze Parochie

Welkom bij Parochie De Twaalf Apostelen.

Wij zijn een parochie met twaalf geloofsgemeenschappen. Iedere geloofsgemeenschap heeft eigen kenmerken en eigen tradities. Juist door deze eigen kenmerken en tradities kunnen we aan alle gelovigen een plek bieden om thuis te zijn. Of je jong bent of ouder, alleenstaand of een gezin, of je van Gregoriaans houdt of modern, of je van stilte houdt, wilt meepraten of wandelen, voor iedereen is plaats.

In vieringen, maaltijden, cursussen en activiteiten willen we met elkaar God ontdekken en leren kennen. We willen elkaar ondersteunen in het dagelijks geloof. We willen elkaar uitnodigen om als christen verbindingen aan te brengen in een veranderende samenleving.

Beschouw het als een uitdaging om in deze tijd één van de twaalf apostelen te mogen zijn!

Bekijk hier onze gemeenschappen.

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen is het parochiecentrum de komende weken gesloten.

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Ook blijven we uiteraard geopend voor het ophalen van spullen e.d.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Misintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020