Featured Image

Zojuist verschenen: ‘Niet-zichtbare noodzaak’, zelfhulpboek door en voor boeren

Vorige week verscheen de verhalenbundel ‘Niet-zichtbare noodzaak’ – een doorgeefbundel door en voor boeren en tuinders.

Zomer 2020 ben ik benaderd door Jean Phagoe uit Nijmegen. Zij is ruraal ontwikkelingssocioloog en begaan met boeren. Ik heb haar geholpen om aan boeren te komen die bereid zijn om vrijmoedig en diepgaand te vertellen van hun leven en werken. Het resultaat is er nu, in de vorm van een verhalenbundel door en voor boeren. In dit boek vertellen mensen die vanuit hun ambt dichtbij de schepping staan openhartig over de vreugde die ze beleven, maar ook over de worstelingen, over het leven zoals het zich aandient. De geloofsdimensie speelt bij meerderen een rol maar is niet de belangrijkste beweegreden van samensteller en interviewer Phagoe.

Verder lezen…

Featured Image

Mededeling Parochiebestuur over afscheid Ramon Roks

Sinds december 2021 is Ramon Roks als coördinator missionaire parochie werkzaam in onze parochie De Twaalf Apostelen. Vanaf 1 januari 2024, nruim 2 jaar, zal Ramon ons echter gaan verlaten. In de toekomst zal hij zijn pastorale werkzaamheden op een andere plek in ons bisdom voortzetten.
Wij kijken positief terug op de periode dat Ramon werkzaam is geweest in onze parochie, danken hem voor wat hij betekend heeft en wensen hem alle goeds voor de toekomst. Op zondagmorgen 31 december nemen we in de viering in de Antonius Abtkerk in Wijchen afscheid van Ramon. Daarvoor bent u alvast van harte uitgenodigd. 
Parochiebestuur Parochie De Twaalf Apostelen
Featured Image

Frits Hendriks gewijd tot transeunt diaken

Met een grote delegatie was onze parochie vandaag, zaterdag 4 november 2023, vertegenwoordigd op een bijzondere wijdingsplechtigheid in de St. Jan van ’s-Hertogenbosch: onze pastoraal werker Frits Hendriks is, in afwachting van zijn priesterwijding op 25 mei volgend jaar, door Mgr. De Korte tot transeunt diaken gewijd. Diaken Erik Buster werd tot priester gewijd. Het is een voorrecht wanneer mensen zich melden om zich oprecht in te willen zetten voor de goede werken van de levende Heer. Dat geldt in onze kerk in het bijzonder voor de gewijde ambten. Frits en Erik, ook vanaf deze plek van harte gefeliciteerd. Veel zegen voor jullie goede werken!

Pastorale team, Parochie De Twaalf Apostelen.

Featured Image

Familieviering op missiezondag

“Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is.” Dat is een bekende uitspraak van Jezus, die we ook wel eens los horen. Dan lijkt het heel duidelijk: er zijn twee categorieën: dat wat met geloof te maken heeft en dat wat met de wereld te maken heeft. Maar in het verhaal dat erbij hoort (Matteüs 22,15-21), wil Jezus juist niet twee dingen van elkaar scheiden. Je bent niet óf voor God óf voor de keizer bezig. Je moet ze niet tegen elkaar laten uitspelen. Dat was het thema in de familieviering van zondag 22 oktober, missiezondag.

In de preek noemde Frits Hendriks de categorieën naar het voorbeeld van missionarissen: basisbehoeften en het ‘meer’ in het leven. Beide zijn nodig. Bedenk dat je naar een verjaardag gaat, dan is het wel zo fijn dat er iets te eten en te drinken is en een fijne stoel. Maar soms zijn jarigen de hele tijd aan het redderen en is er geen tijd voor een gesprek. Ze worden zó opgeslokt door de basisbehoeften, dat het ‘meer’, waarvoor je eigenlijk komt, erbij inschiet. Dat is zonde.

In de zijkapel probeerden Ineke Wintjens en de aanwezige kinderen en tieners alledaagse dingen in te delen in een van de twee categorieën. En al maakten ze er een derde bij; er bleken genoeg dingen te zijn die gewoon niet bij het een of het ander horen. Precies zoals we Jezus hadden horen zeggen: je bent niet óf van de keizer óf van God, maar van allebei. Laat je niet door het een of het ander opslokken. We hebben als christenen immers een missie ín deze wereld.

De familieviering in de Antonius Abt Wijchen wordt voorbereid door Francis van Santen, Ineke Wintjes en pastoraal werker Frits Hendriks, met medewerking van pastoor Martin Claes en het Familiekoor onder leiding van Lianne van der Burgt. Het komende jaar zal deze viering veelal samenvallen met Apostelen 2.0.

Frits Hendriks
pastoraal werker

Featured Image

Tienergroep M25

Voor tieners in de leeftijdsgroep van ongeveer 12-18 is er in onze parochie een speciale tienergroep genaamd: M25 (Mtwentyfive). De naam M25 komt van het Bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 25. In dit hoofdstuk staan de werken van barmhartigheid centraal. Voor de tieners in onze parochie ligt de nadruk dan ook op het doen. Samen dingen doen voor en met de medemens om zo het geloof gestalte te geven midden in de samenleving van vandaag de dag.

Een aantal keer per jaar komen we samen voor verschillende activiteiten. Voor het seizoen 2023-2024 hebben we weer allerlei activiteiten gepland zoals te zien in onze jaarkalender. Altijd spelen binnen M25 zowel gezelligheid als het omzien naar de medemens een rol. Vanuit het doorlopend programma van het familiepastoraat Apostelen 2.0 word je na het vormsel automatisch uitgenodigd mee te doen met M25. Ben je niet gevormd of heb je niet deelgenomen aan Apostelen 2.0, maar ben je wel tussen de 12-18 jaar oud? Ook dan ben je welkom om aan te sluiten! Vriendjes en vriendinnetjes of andere geïnteresseerde tieners zijn altijd welkom. Dat kan bij het gehele programma, maar ook bij een enkele activiteit. De communicatie met zowel de tieners als de ouders verloopt grotendeels via whatsapp.

M25  wordt gecoördineerd en begeleidt door Marja de Kleijn, Jan Nillesen en Ramon Roks. Voor sommige activiteiten en evenementen haken ook andere vrijwilligers of jongeren aan. Lijkt het je leuk ergens bij te helpen of heb je leuke ideeën? Neem dan contact met ons op en dan kijken we wat er mogelijk is.

Wil je meer informatie of wil je contact met ons opnemen? Stuur dan een mailtje gericht aan Marja de Kleijn naar: apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl

Marja, Jan en Ramon

Featured Image

Kerk en LHBTI; een brug bouwen

Een tijdje geleden werd ik door één van onze parochianen aangesproken over het gegeven dat zij graag meer zou willen doen rondom het thema LHBTI (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Intersekse) en kerk. Juist het spanningsveld van enerzijds volledig onderdeel uitmaken van onze hedendaagse samenleving, daarbinnen gemotiveerd zijn je in te zetten voor LHBTI-acceptatie en anderzijds je ook volledig thuis willen voelen in onze Rooms-Katholieke Kerk spelen hierin een rol.

De vraag kwam op of deze vragen (en andere vragen) wellicht ook leven bij meer van onze parochianen en bij anderen in onze omgeving. En zo ja, wat zouden we daar dan als parochie mee kunnen doen?

Het idee kwam op om het voorbeeld van een andere parochie te volgen en te kijken of er interesse is in een leeskring en gespreksgroep over dit onderwerp aan de hand van het thema ‘bruggen bouwen’. Rond die gedachte schreef de bekende pater Jezuïet James Martin het boekje Building a bridge, dat in het Nederlands is vertaald als ‘Een brug bouwen’. Hierin houdt hij een pleidooi voor een goede communicatie tussen de katholieke kerk en haar LHBTI-leden die zich te vaak afgewezen voelen in een kerk die ook hún kerk is. Hij pleit voor tweerichtingsverkeer op de brug.

Samen met Karin zou ik graag inventariseren hoeveel mensen interesse hebben om eventueel deel te nemen aan een dergelijke leeskring. Wat uw standpunten zijn, wat uw geaardheid is of wat uw betrokkenheid is bij dit onderwerp maakt daarbij niet uit. Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp, dit boek en open in gesprek wil om een brug te bouwen is van harte welkom!

U kunt uw interesse bij mij laten blijken via de mail of whatsapp en na een inventarisatie kijken we wat er in de toekomst mogelijk is.

Ramon Roks (ramon.roks@detwaalfapostelen.nl of 06-19864645)

Karin Berning

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020