Bijeenkomst leesgroep Kerk en lhbt

8 maart 2024 14:00 t/m 8 maart 2024 15:00
Locatie: Parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen

Na een oproep in de Apostelbode van november is een groepje parochianen bijeengekomen om te spreken over andersgeaardheid in relatie tot de Kerk. Er is blijkbaar behoefte om dit thema te bespreken en niet alleen in onze parochie. Zo heeft paus Franciscus een document (Fiducia supplicans) laten verschijnen over de mogelijkheden om als homoseksueel koppel een zegen te ontvangen.

De Nederlandse bisschoppen hebben daar weer op gereageerd en dat leverde flink discussie op in christelijke media. En in januari bij een filmvertoning over een transgender in De Schakel was er veel belangstelling, ook om erover door te praten. Dat gaat dan ook gebeuren, aan de hand van het boek ‘Een brug bouwen’ van de
Amerikaanse jezuïet James Martin. De ondertitel vat het heel mooi samen: ‘Hoe de katholieke kerk en de lhbt-gemeenschap kunnen bouwen aan een relatie van respect, begrip en fingevoeligheid’.

De eerste bijeenkomst van de leesgroep is op vrijdag 8 maart om 14.00 uur in het parochiecentrum. Meedoen of meer informatie? Meld je dan bij diaken Frits Hendriks via frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl