Expositie en torenbezichtiging

10 september 2023 11:00 t/m 10 september 2023 16:00
Locatie: H. Johannes de Doper Balgoij, Boomsestraat 2, 6613 AH Balgoij

Het thema van de Open Monumentendag van dit jaar is ‘Levend Erfgoed’. Omdat onze plaatselijke kerk in de toekomst wellicht aan de eredienst zal worden onttrokken, besteedt de Heemkundekring ‘Pagus Balgoye’ op zondag 10 september in een expositie met onder andere beeld- en geluidsfragmenten extra aandacht
aan deze kerk.

De tentoonstelling is geopend van 11.00 tot 16.00 uur in De Oude Toren en is gratis toegankelijk. Ook kan de toren dan bezichtigd worden. Zo mag die dag de toren beklommen worden om de gewelven van boven te bezichtigen. Op bijgeplaatste foto is het gewelf van onderen te zien.

U bent van harte welkom.