Geloven moet je doen! – Bezinningsavond

30 mei 2024 20:00 t/m 30 mei 2024 22:00
Locatie: Parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen

Geloven is niet iets dat je alleen beleeft als je op zondag naar de kerk gaat. Geloven is iets dat je hele leven doortrekt. Geloven heeft invloed op de manier waarop je in het leven staat, naar de wereld kijkt, met medemensen optrekt, je beroep uitoefent, vrijwilligerswerk doet… Tegelijkertijd blijf je de mens die je bent.

Om meer zicht te krijgen op de wisselwerking tussen het hanteren van geloofsbronnen en je eigen leven organiseert het pastorale team een avond in het kader van de sociale leer. Na een korte inleiding gaan we met elkaar aan de slag door de sociale leer in gesprek te brengen met vragen uit onze tijd.

Warm aanbevolen voor allen die meer zicht willen krijgen op de inhoud en de reikwijdte van geloven in het alledaagse.

Opgave is fijn om te weten op wie we kunnen rekenen.
Jack Steeghs
Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl
06-26989411