Gesprekskring: Geloven Nu

6 februari 2024 10:00 t/m 6 februari 2024
Locatie: Parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen

Aanmelden verplicht.