Gildedag Salvator Mundi

9 mei 2024 t/m 9 mei 2024
Locatie: H. Antonius Abt Nederasselt,

Op Hemelvaartsdag 9 mei wordt de jaarlijkse gildedag gevierd. Deze traditie bestaat al meer dan honderd jaar en is een mooi begin van Hemelvaartsdag. Koning Huub Ariëns en gemeentekoningin Luca Theunissen zullen worden opgehaald en daarna zal er een viering in de kerk zijn met als voorganger pastor Yves. Het koor Mazing Joy zal de muzikale omlijsting verzorgen. Na de viering zal onze pastoor volgens de traditie overvendeld worden door de vaandrig van het gilde. Fanfare Wilhelmina is ook present om het gilde een serenade te brengen. Het gilde maakt een rondgang door het dorp en het feest kan beginnen in gemeenschapshuis ‘Ons Huis’ te Nederasselt, alwaar men er een gezellige dag van gaat maken.