Herdenking van de heilige Damianus en gildefeest

30 september 2023 t/m 3 oktober 2023
Locatie: H. Damianus Niftrik,

26 september is in Niftrik een belangrijke datum. Deze dag is de feestdag van Cosmas en Damianus. Zij waren twee artsen uit Klein-Azië, die in de derde
eeuw gratis zieken verzorgden en daarom ‘zij die geen zilver aannemen’ werden genoemd. Cosmas verpleegde de zieken in hun huiskliniek. Damianus liep de anderen af.

In het weekend na 26 september (dit jaar 30 september/1 oktober) wordt in Niftrik de heilige Damianus herdacht met een groots feest. Er is een kerkelijke
viering, het gildefeest wordt gehouden en de jaarlijkse kermis vindt plaats. De kerkelijke viering vindt plaats op zondag 1 oktober om 11.30 uur met medewerking van het Parochieel Zangkoor, het gilde St.-Damianus, de vendeliers en de drumband. Daarbij zijn ook enkele genodigde gilden aanwezig. In de eucharistieviering gaan pastor Jack Leo en diaken Hennie Witsiers, eerst aanspreekbare pastor van deze geloofsgemeenschap, voor.

Na deze plechtige viering zal er een vendelhulde zijn en een optreden van de eigen drumband. Vanaf zaterdag 30 september tot en met dinsdag 3 oktober vinden de kermis en de overige activiteiten van het gilde plaats. Het is echt de moeite waard om deze festiviteiten bij te wonen. U bent van harte welkom.