Nacht Zonder Dak

3 juni 2023 20:00 t/m 4 juni 2023 12:00
Locatie: H. Antonius Abtkerk Wijchen, Oosterweg 2, 6602 HD Wijchen

In het eerste weekend van juni staat er iets bijzonders in onze parochie te gebeuren. Op 3 en 4 juni organiseert tienergroep M25 een ‘Nacht Zonder Dak’.

Als tienergroep probeert M25 met name aandacht te schenken aan het doen van ons geloof in de maatschappij en met de mensen om ons heen. M25 is vernoemd naar het Bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 25. Daar verteld Jezus de parabel waarin naar voren komt dat alles wat je doet voor de minsten, je ook doet voor Hem. Levend vanuit dat gedachtegoed probeert de tienergroep naast gezellige activiteiten juist ook diaconale en maatschappelijke activiteiten te organiseren.

Op 3 juni zullen we in de tuin van de Antonius Abt in Wijchen met karton slaapplekken inrichten in de openlucht. Met verschillende gesprekken en activiteiten zullen we die dag stilstaan bij het besef dat niet iedereen zomaar een dak boven zijn hoofd heeft en niet iedereen zomaar altijd iets te eten heeft. Uiteraard zullen ook gezellige ontmoetingen, maaltijden en spellen niet ontbreken. Na een nacht zonder dak sluiten we deze activiteit af in de viering op 4 juni om 11:00 in de Antonius Abt in Wijchen.

In deze viering zal er naast de gewone weekendliturgie in het bijzonder ook aandacht zijn voor dak en thuislozen. Zo zal er onder andere een tweede collecte plaatsvinden ten behoeve van deze doelgroep. Bent u een vaste kerkganger in de Antonius Abt in Wijchen? Wij vieren graag met u mee en mocht u in het bijzonder interesse hebben in deze viering, dan bent u van harte welkom!

 

Namens de werkgroep Nacht Zonder Dak,

Ramon Roks