Nieuw kamerkoor Consonare te gast met indringende voorstelling

21 januari 2024 16:00 t/m 21 januari 2024 18:00
Locatie: H. Antonius Abtkerk Wijchen, Oosterweg 2, 6602 HD Wijchen

Op zondagmiddag 21 januari 2024 zal kamerkoor Consonare in onze parochie te gast zijn met een bijzondere voorstelling. Het koor is een jaar geleden ontstaan uit muziektheaterkoor Carmina Ludens, dat in de afgelopen jaren meermalen in de Antonius Abtkerk heeft opgetreden.
“Net als Carmina Ludens maken wij voorstellingen rond een thema”, legt dirigente Lianne van der Burgt uit, in Wijchen bekend als de dirigente van het Familiekoor. “Dat geeft de mogelijkheid om uiteenlopende muziekstijlen te combineren. Bovendien zoeken we naar onderwerpen die maatschappelijk relevant zijn. Deze keer is het centrale thema Verbinding. In onze wereld hangt alles met elkaar samen. Het erkennen en opzoeken van die verbinding biedt een uitweg uit polarisatie, uitsluiting en oorlog. Dat is mijn stellige overtuiging.”
De voorstelling draagt als titel: Land van de toekomst, reiken naar verbinding.
In het eerste deel van het concert wordt de schepping bezongen – o.a. met Lux Aurumque van Eric Whitacre – , de geboorte van het licht, de kringloop van water, zon, maan en sterren; en de mens als integraal onderdeel van dit alles.
Het tweede deel schetst het helaas zo herkenbare beeld van een wereld waarin verbinding meer en meer ontbreekt. Daar klinkt o.a. Het land van de toekomst van Jules de Corte en Wie van Herman van Veen.
Het laatste deel van het concert, met onder meer O weary hearts van Frank Bridge, verklankt de kracht van de gemeenschap; de kansen van mensen die leven in verbondenheid met elkaar, met de aarde die aan onze zorg is toevertrouwd, en met God die aanwezig is daar waar vriendschap is en liefde: Ubi caritas et amor, Deus ibi est – gezongen in de prachtige zetting van Ola Gjeilo.
Van der Burgt: “Het Godsbeeld dat ik voor ogen heb bestaat uit Personen die zich onvoorwaardelijk aan elkaar geven en daarom zowel onderscheiden als één zijn. Het lijkt me een volmaakt beeld van wat een mensengemeenschap kan en zou moeten zijn.”

U kunt Land van de toekomst – reiken naar verbinding meebeleven op:
– zondag 14 januari 2024, 19:30 uur: Cenakelkerk Heilig Landstichting
– zondag 21 januari 2024, 16:00 uur: Antonius Abt-kerk Wijchen
– vrijdag 26 januari 2024, 20:00 uur: Kerk Dominicanenklooster Huissen
– zondag 4 februari 2024, 16:00 uur: Bernulphuskerk Oosterbeek
De kerk opent een half uur van tevoren de deuren.
De toegang is gratis – collecte na afloop.