Oogstdankviering ZLTO

2 juli 2023 10:30 t/m 2 juli 2023 12:00
Locatie: Buurderij De Lage Hof,

Op zondag 2 juli 2023 om 10.30 uur vindt de jaarlijkse ZLTO ontmoetingsviering plaats bij Buurderij De Lage Hof aan de Kasteelsestraat 5 te Overasselt.

Het thema is: ‘Waar goedheid is en Liefde, daar kun je geven en ontvangen’.

Een koor, onder leiding van Ilja van Luijk, verleent zijn medewerking aan de ontmoetingsviering. Voorgangers zijn dominee Henk Fonteijn en geestelijk adviseur ZLTO Jack Steeghs.

De collecte van deze viering zal geschonken worden aan Buurderij De Lage Hof.

De voorbereiding is in handen van de Commissie ‘Landbouw en Samenleving’, per e-mail te bereiken onder mhm.laurant.4@kpnmail.nl. Intenties kunt u zowel per mail doorgeven, als ter
plaatse kenbaar maken.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kop soep, belegde broodjes, met een kopje koffie/thee of een glas limonade.

U bent van harte welkom!

Bestuur ZLTO Rijk van Nijmegen
Leden Commissie ‘Landbouw en Samenleving’