Opening Kapelbergseizoen

7 mei 2022 t/m 7 mei 2022
Locatie: Kapelberg Bergharen,

Op de eerste zaterdag van de maand mei begint in Bergharen een nieuw Kapelbergseizoen. Dit jaar zal dat zijn op 7 mei. Om 19.00 uur zal die avond pastoor Martin Claes van onze parochie De Twaalf Apostelen met pastoraal werker Jack Steeghs voorgaan in de eerste eucharistieviering in de openlucht van dit jaar. Dit keer zal het originele beeld van de piëta weer op haar vernieuwde oude stek staan. Omdat er veel onrust in de wereld is, vinden mensen steeds weer de weg naar “de Berg” om er te bidden voor de vrede en voor hun eigen noden. Dat gebed wordt ondersteund door de vele kaarsen die er worden gebrand. Dat was al zo tijdens de coronacrisis, nu het oorlog is aan de rand van Europa is dat niet anders.

Al vanaf 1939 heeft het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods op het hoogste punt van het Land van Maas en Waal een vertrouwde plek. Toch heeft de Mariadevotie daar al een veel langere geschiedenis. In 1312 werd door de abdij van Camp, een plaats net over de Duitse grens, “de Molenberg” gekocht. De orde van de cisterciënzers bouwden er iets later een kapel. Zij plaatsten daarin een beeld van de Moeder van Smarten, een zogenaamde. Maria zit op een rotsblok met het lichaam van haar, op het kruis gestorven Zoon op haar schoot. We zien bij Hem de wondentekenen op handen, voeten en in de hartstreek. Via het kasteel van Hernen en de plaatselijke kerk daar kwam het beeld in 1929 terug in Bergharen.

Vanaf 7 mei tot de afsluiting tijdens de Grote Maas en Waalse Mariabedevaart op zondag 20 augustus wordt in ieder geval bij goed weer steeds op de zaterdagen om 19.00 uur een viering op de Kapelberg gehouden. Gedurende het hele seizoen zullen er meer plechtigheden zijn van verschillende groepen die als bedevaartgangers de weg weten te vinden om even dicht bij Maria te zijn, een kaarsje te branden en om even haar warme schutsmantel te ervaren. Meer informatie is daarover te vinden op de website www.mariakapelbergharen.nl en de daaraan verbonden Facebook pagina.