Regenboogconferentie 2023 Provincie Gelderland

2 november 2023 13:00 t/m 2 november 2023 17:00
Locatie: Slot Doddendael in Ewijk,

Op 2 november vindt van 13:00 tot 17:00 de regenboogconferentie plaats in de gemeente Beuningen op slot Doddendael te Ewijk.

Sinds 2016 is de provincie Gelderland een regenboogprovincie. Een regenboogprovincie is een provincie die inclusief beleid voert voor lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse personen (LHBTI+). In Gelderland werkt de provincie aan de sociale acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van deze gemeenschap. De Regenboog Conferentie wordt jaarlijks georganiseerd in een Regenbooggemeente in Gelderland, dit jaar is dat in de gemeente Beuningen. Het COC regio Nijmegen neemt de coördinerende taak op zich in de organisatie van deze conferentie.

De regenboogconferentie wil graag ontmoeting, uitwisseling, inspiratie en het leggen van nieuwe verbindingen bevorderen. Het samenwerken voor meer diversiteit en inclusie in de regio versterken en ondersteunen. Het netwerk van de deelnemers op het gebied van LHBTI+ en sociale partners of maatschappelijke organisaties vergroten. Samenwerking faciliteren en stimuleren via het Regenboogplatform Gelderland Zuid tussen lokale partijen en gemeenten. Stimulans geven aan lokale LHBTI+ groepen en gemeentelijk beleid. Tevens zorgt de conferentie voor het opzetten, stimuleren en continueren van LHBTI+ activiteiten en actief beleid bij gemeenten en maatschappelijke organisaties. De regenboogconferentie is voor iedereen die wil leren over, voor en door de ‘Regenbooggemeenschap’.

Het volledige programma is te vinden op de website van de regenboogconferentie. Een onderdeel van het programma is onder andere een panelgesprek met als thema: religie en LHBTI+. Ramon Roks, als coördinator missionaire parochie werkzaam in het parochiepastoraat van R.K. Parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen en actief binnen het WKHP (Werkverband van Katholieke Homo-Pastores) zal deelnemen aan dit panelgesprek. Zelf schrijft hij daar het volgende over:

“Als het aankomt op het thema van de LHBTI+ gemeenschap en de kerk wordt er soms een beeld geschetst alsof dat twee zaken zijn die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ondanks dat er zeker spanningen zijn is dat eerste iets waar ik het hartgrondig mee oneens ben. Het zal verrassen hoeveel mensen binnen de kerk op één of andere manier te maken hebben met LHBTI+ thema’s. De LHBTI+ gemeenschap is er ook in de kerk en andersom. Juist om taboes te doorbreken en de geleefde realiteit van veel mensen zichtbaar en bespreekbaar te maken zet ik mij van harte in voor een brede inclusieve kerk waarin iedereen gehoord mag worden en elkaar tot zegen mag zijn. Mede daarom lever ik van harte een bijdrage aan het panelgesprek religie en LHBTI+ op de regenboog conferentie.”

Meer informatie over de regenboogconferentie en mogelijkheid tot deelname vindt u op de website. Meer informatie over het panelgesprek religie en LHBTI+ vindt u op deze pagina.