Taizéviering opening synode Nijmegen

30 september 2023 19:00 t/m 30 september 2023
Locatie: Dominicuskerk,

In de afgelopen twee jaar heeft de Rooms-Katholieke Kerk een ongekende gebeurtenis meegemaakt: miljoenen gelovigen van over de hele wereld zijn uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de Kerk. Er werd geluisterd naar de stem van mensen die bijna nooit gehoord werden in de Kerk. Bijdragen van alle continenten zijn verzameld, waaronder – op uitdrukkelijk verzoek van de paus – ook van gelovigen die lid zijn van andere christelijke kerken.

In oktober vindt in Rome de eerste van twee synodes plaats over de thema’s die in dit proces naar voren zijn gebracht. Thema’s als evangelisatie en de uitdagingen van kerk zijn in een seculiere cultuur, oecumenische samenwerking, het bestrijden van het broeikaseffect, de positie van vrouwen en LHBT-ers, een rechtvaardige verdeling van de rijkdom, enzovoort. De resultaten zullen invloed hebben op de levens van talloze mensen. Paus Franciscus, in samenwerking met de oecumenische gemeenschap van Taizé, vraagt daarom om het gebed van alle gelovigen. Dit zal in Rome gebeuren op zaterdag 30 september in de vorm van een Taizéviering onder de naam ‘Together 2023’. De viering vindt plaats met de paus en vele andere kerkleiders, met de Taizégemeenschap en met duizenden genodigden, waaronder vooral jongeren. Ook vanuit Parochie De Twaalf apostelen zal een groepje jongeren deelnemen aan dit gebed in Rome.

In Nijmegen sluit men zich vanuit Nederland aan bij dit gebed. Dat zal zijn in de vorm van een oecumenische Taizéviering, in het besef dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en afhankelijk van elkaar als broeders en zusters in Christus. Iedereen, jong en oud, van elke christelijke gemeenschap. Mocht u interesse hebben om deel te nemen bent u van harte welkom in Nijmegen.

Het gebed vindt plaats op zaterdag 30 september om 19.00 uur in de Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7 in Nijmegen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar bij een kop koffie of thee te ontmoeten.