Voedselinzameling

16 maart 2024 t/m 24 maart 2024
Locatie: Parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen

Veel wordt er in de media melding gemaakt van de groeiende vraag om hulp bij de voedselbanken. Dat er daardoor meer voedsel nodig is bij de voedselbanken heeft de kerken aangezet tot actie; De kerken gaan voedingsmiddelen inzamelen voor de Voedselbank.

In de weekenden van 16/17 maart en 23/24 maart kunnen in alle kerken van parochie De Twaalf Apostelen en in een van de PKN kerken voor of na de viering producten ingeleverd worden ten behoeve van de voedselbank. Meer info op de website van parochie de Twaalf Apostelen.

Kijk voor meer informatie elders op deze website.