Week van de Nederlandse Missionaris

11 mei 2024 t/m 19 mei 2024
Locatie:

Van 11 t/m 19 mei zet de Week Nederlandse Missionaris (WNM) onze onze missionarissen en missionair werkers extra in de schijnwerpers tijden de Pinksteractie 2024. Het thema is ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee.’ Want door te geloven in de ander creëren we een sfeer van vertrouwen en respect. En het idee dat ieder mens meetelt herinnert ons eraan dat we er moeten zijn voor de meest kwetsbaren. Onze missionarissen en missionair werkers brengen deze mooie woorden dagelijks in praktijk. Zij zetten zich belangeloos in voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen in zijn leven krijgt. Maar alleen met uw steun kunnen zij hun prachtige werk blijven doen.

Financieel steuntje in de rug

Week Nederlandse Missionaris biedt de nodige financiële ondersteuning om dit werk mogelijk te maken. De WNM betaalt verzekeringen voor de missionarissen, maar ook bijzondere ziektekosten en premie voor de AOW. Ook Ook biedt de WNM vakantiegeld, zodat missionarissen bij een verlof in Nederland geen hulp aan familie of vrienden hoeven te vragen. Daarnaast wordt een fonds geboden waarop missionarissen bij noodgevallen een beroep kunnen doen. U kunt hieraan bijdragen met uw pinkstergift. Met deze gift kunnen gepassioneerde mensen als Fera en Maria hun missiewerk blijven doen. Zie hun verhalen.

Fera Agricola (59) is sinds 2022 missionair werker in Malawi en werkt bij het Centre for Social Concern dat is opgezet door de Witte Paters. Al vroeg in haar jeugd wilde Fera ‘naar de missie’. Na een carrière als voedingsmiddelentechnoloog besloot ze haar roeping te volgen. In Suriname raakte ze betrokken bij hulp door de kerk aan drugsverslaafden. En na contact met de Witte Paters deed Fera prachtig missiewerk in Uganda. Nu werkt ze in Malawi, waar ze mensen traint in vaardigheden zoals landbouw en ondernemerschap. Malawi is een van de armste landen in Afrika en het land kampt met een torenhoge inflatie. Omdat daardoor aan vrijwel alles een tekort is, staat Fera dagelijks voor grote uitdagingen. Haar geloof in de kracht van mensen en het werk van het Centre for Social Concern motiveert haar om door te zetten en de sociaal zwakkeren te blijven helpen.

Maria Poulisse (67) wist als kleuter al dat ze naar de missie wilde. Haar ouders steunden de missie en op de basisschool las ze de Kleine Apostel. Ze besloot daarom antropologie te studeren en richtte zich daarbij vooral op onderwijs en gezondheidszorg. Na haar  studie kwam ze in contact met camillianen, de orde van de ziekendienaren. Ze ging twee maanden kijken bij de communiteit in Barranquilla in Colombia – en ging er nooit meer weg. In 1992 sloot ze zich met privégeloften aan bij de camillianen. Daarna begon ze in Barranquilla een voedselprogramma en opvang voor kinderen met een beperking. Het groeide uit tot een groot project met negentig medewerkers die jaarlijks tweeduizend mensen helpen. Maria werkt in Barranquilla aan een betere wereld. Het is voor haar de kern van het missionair werken.

Geef kracht aan hun missie

Fera en Maria staan als boegbeeld centraal tijdens de Pinksteractie van 2024. U kunt kracht geven aan het missiewerk door hen te steunen met:

  • Een financiële bijdrage tijdens de pinkstercollecte op eerste pinksterdag. De gehele collecte is op die dag voor deze stichting.
  • Een donatie op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 van WNM Den Haag.
  • Een online donatie via www.weeknederlandsemissionaris.nl/steun-en-doneer

Parochiële Werkgroep MOV