Algemeen

Dienen 2.0 in parochie De Twaalf Apostelen
Dienen 2.0 is een beweging binnen de parochie die meer werk wil maken vanuit ieders diaconale inspiratie. Inzet van betrokkenen is gericht op een wisselwerking tussen (a) persoonlijke geloofsverdieping en (b) gemeenschappelijke activiteiten.

Wat is diaconie?
Diaconie is als het ware jezelf geven omdat ooit aan jou gegeven is: een persoonlijke gave vanuit talenten die jou geschonken zijn. Talenten die je inzet op een manier die past bij jouw concrete levenssituatie. Eenmalig of meer permanent.

Waarom zou ik meedoen?
De motivatie van mensen om meer diaconaal actief te worden: dankbaarheid voor het gegeven leven. Spreek mensen die bijvoorbeeld meewerken aan schuldhulpverlening, zij die een taalcursus geven, in een voedsel- of kledingbank werken en je hoort: ‘omdat ik er zelf meer mens van word’

Een beweging van binnenuit
Net als bij Apostelen 2.0 bouwen we in Dienen 2.0 niet vanuit elke afzonderlijke geloofsgemeenschap, maar gaan we dat doen vanuit één plek, in dit geval de geloofsgemeenschap van de Emmanuel in Wijchen, daar waar al langer een verlangen ligt en daar waar concrete mogelijkheden per direct voorhanden zijn.

Het uiteindelijke doel is om met Dienen 2.0 zoveel mogelijk de hele parochiegemeenschap te betrekken en waar dat haalbaar is ook in afzonderlijke geloofsgemeenschappen actief te zijn.

Dienen 2.0 is geen project maar een diaconale beweging van binnenuit de parochie. Dienen 2.0 is er voor oud en jong, voor individuen en groepen, in de oecumene, voor hen die meer of minder betrokken zijn bij de parochie, zelfs voor hen die niet zoveel hebben met kerk of geloof. Omdat het helpen waar geen helper is over grenzen heen reikt en zich niet laat inperken door structuren. Dienen 2.0 is daarmee een beweging van binnenuit die nadrukkelijk de aansluiting zoekt bij initiatieven die er al zijn: een gezamenlijke inzet van alle mensen van goede wil, gericht op de kwetsbare en kwetsbaar gemaakte mens onder ons.

Belangrijke bronnen:

 • De diaconale Bijbelse opdracht uit de parabel van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37)
 • Zien – Oordelen – Handelen (volgens Jozef Leo Cardijn, 1882-1967)
 • De Katholieke Sociale Traditie en de zeven concepten waarmee elke samenleving ‘beoordeeld’ kan worden:
  • Zorg om de aarde
  • De waardigheid van alle leven
  • Goed samenleven
  • Rechtvaardigheid
  • Solidariteit
  • Subsidiariteit
  • Toegang tot hulpmiddelen en de mogelijkheid om mee te kunnen doen

Wil je meer weten?

Pastoraal werker Jack Steeghs: jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl of 06-26989411

Uitgelicht

Aankomende vieringen

5 juni 2022 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Woord- en Communieviering
5 juni 2022 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
5 juni 2022 om 11:00
H. Damianuskerk | Niftrik
Eucharistieviering
5 juni 2022 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
6 juni 2022 om 10:00
Kapelberg
Eucharistieviering
10 juni 2022 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
11 juni 2022 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
11 juni 2022 om 19:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Vormselviering
11 juni 2022 om 19:00
Kapelberg
Eucharistieviering
12 juni 2022 om 09:30
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Eucharistieviering
12 juni 2022 om 09:30
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Eucharistieviering
12 juni 2022 om 09:30
Oude Sint-Victorkerk | Batenburg
Eucharistieviering
12 juni 2022 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eerste Communieviering
12 juni 2022 om 11:00
H. Johannes de Doperkerk | Balgoij
Eerste Communieviering
12 juni 2022 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Woord- en Communieviering
12 juni 2022 om 17:00
Emmanuelkerk | Wijchen
Kroatische viering
13 juni 2022 om 10:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Ontmoetingsviering
17 juni 2022 om 09:30
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
18 juni 2022 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
18 juni 2022 om 18:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Gebedsviering Apostelen 2.0

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen is het parochiecentrum de komende weken gesloten.

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Ook blijven we uiteraard geopend voor het ophalen van spullen e.d.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Misintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020