Diaconaal Beraad

• De oorsprong vinden we in het Nieuwe Testament (Handelingen 6: 1 – 6), waar de apostelen enkele mannen met deze zorg bekleden, zodat zij zelf de handen vrij hebben voor gebed en bediening van het woord.
In katholieke kringen is de diaconale opdracht (“het doen van de werken van barmhartigheid”) steeds meer in hernieuwde belangstelling komen te staan.
• Het bevorderen van samenwerking tussen de diaconale werkgroepen; zonodig de werkzaamheden van deze werkgroepen coördineren.
De Diaconale Werkgroepen:
Parochiële Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede;
Parochiële Werkgroep Vastenactie;
Inloopcafé;
Steunpunt Alleenstaande Vrouwen;
Zieken pastoraat en eventueel bezoek nabestaanden;
Werkgroep Kerstactie.
• Het signaleren van leemtes in het aanbod aan diaconale activiteiten en zonodig initiëren van een uitbreiding van dat aanbod.
• Het in voorkomende gevallen verbreiden van de diaconale gedachte als logische consequentie van het kerk-zijn en het stimuleren van deelname aan diaconale activiteiten.
• Mensen met een (diaconale) hulpvraag verwijzen naar daartoe geëigende (burgerlijke) instanties, ze wegwijs maken in de mogelijkheden van de bestaande Diaconale Werkgroepen en desnoods, in acute gevallen, onmiddellijke bijstand verlenen.
• Het jaarlijks verdelen / beschikbaar stellen van het beschikbare budget aan diverse goede doelen.
• Het beleggen van de jaarlijkse contactavond voor de werkgroepen, die zich in de parochie van de twaalf apostelen diaconaal en pastoraal inzetten. Inhoud van deze contactavond is: het bespreken van een thema, het elkaar op de hoogte stellen van de activiteiten en het inventariseren van eventuele problemen bij de werkgroepen. Zonodig naar een oplossing zoeken.
• Het jaarlijks organiseren van een inzameling van kleding in het eerste weekend van oktober ten behoeve van de kledingbank. Hier kunnen mensen, die hiervoor een bewijs van de gemeente hebben, 2x per jaar kleding uitzoeken.
• Met de voedselbank is de afspraak gemaakt, dat op afroep een inzameling georganiseerd zal worden.

Contactpersoon: diaken Hennie Witsiers, tel. nr. 0620541732.

Uitgelicht

Aankomende vieringen

23 mei 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Mariaviering
24 mei 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
25 mei 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
25 mei 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
26 mei 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Apostelen 2.0
Eucharistieviering
Familieviering
27 mei 2024 om 10:30
Woonlocatie De Weegbree
Mariaviering
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
1 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
7 juni 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Woord- en Communieviering
7 juni 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020