Grond van Leven

Gesprekskring Grond Van Leven
Na zes kringen Grond Van Leven als afzonderlijke activiteit binnen de parochie wordt deze beproefde kring voor volwassenen voortaan aangeboden binnen Dienen NU. Omdat deze gespreksformule in relatief korte tijd waardevolle inzichten aan deelnemers geeft en vanuit ieders geleefde leven bouwt aan gemeenschap. Inhoud van gesprek is de levenservaring van deelnemers.

Waarom zou ik meedoen met Grond Van Leven?
Grond Van leven is een vertrouwd gesprek in vier dagdelen verspreid over twee maanden binnen een groep van 5-8 deelnemers. Omdat het er tegenwoordig niet zomaar van komt om je eigen levensverhaal in een veilige en vertrouwde ambiance te vertellen. Gedurende vier dagdelen leren deelnemers van elkaars verhalen over geboortegrond, delen ze elkaars verwachtingen omtrent het actuele leven en licht in de laatste avond op wie die God is die kennelijk op mensen betrokken is en met hen meetrekt…

Zo leren we van elkaar waarderen dat het waar is: dat de grond waarop je staat en gaat de enige bodem is waarop het leven gebeurt, de enige bodem waarop God zich te kennen geeft. Stilstaan bij deze ‘heilige grond’ voedt gemeenschap van binnenuit omdat het helder maakt wie jij bent, wie wij zijn, waar onze talenten liggen en wat wij nu kunnen doen om meer menswording een concreet gezicht te geven.

Deelname staat open voor ieder mens van goede wil. Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

De kring waarvoor je je nu kunt inschrijven staat in de flyer. Klik hier

Voor meer informatie en aanmelding
Pastoraal werker Jack Steeghs: jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl of 06-26989411

Uitgelicht

Aankomende vieringen

3 mei 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Eucharistieviering
3 mei 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof
4 mei 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
4 mei 2024 om 18:30
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Dodenherdenking
4 mei 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
4 mei 2024 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
5 mei 2024 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
5 mei 2024 om 09:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Eucharistieviering
5 mei 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
5 mei 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Woord- en Communieviering
5 mei 2024 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
5 mei 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
9 mei 2024 om 09:30
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Eucharistieviering
Gildemis
9 mei 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
9 mei 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
9 mei 2024 om 11:00
H. Annakerk | Bergharen
Woord- en Communieviering
10 mei 2024 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
12 mei 2024 om 17:00
Emmanuelkerk | Wijchen
Kroatische viering
13 mei 2024 om 10:30
Woonlocatie De Weegbree
Woord- en Communieviering

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020