Onze trots

Monumentaal gebouw
Net als echte Waterstaatskerken is ons kerkgebouw in sobere stijl gebouwd, maar bij binnenkomst valt direct het fraaie interieur op. Zowel de kerk als het parochiecentrum zijn officiële rijksmonumenten. Forse zuilen met Ionische kapitelen scheiden de middenbeuk van de zijbeuken. Het grote hoogaltaar in neobarokke stijl dateert van 1860-1870 en omvat naast een reliëf van de kruisafneming beelden van de belangrijkste personen van de 1e, 2e en 3e orde. De zeer rijk gesneden preekstoel en het monumentale orgel (van de regionale orgelbouwer Gradussen) zijn van 1889. De hoofdingang heeft het karakter van een Mariakapel. Het silhouet van de kerk bepaalt samen met dat van het kasteel bij het aangezicht van Wijchen.

Franciscaanse wortels
Paters franciscanen zijn bijna onafgebroken van 1650 tot 2003 verantwoordelijk geweest voor de zielzorg hier. Dat betekent dat zorg voor de medemensen (diaconie) eeuwenlang karakteristiek is geweest voor onze geloofsgemeenschap.

Oecumene
In samenwerking met de protestantse kerken in Wijchen wordt tegen Kerstmis het Levend Kerstverhaal gevierd en rond Pasen de Passion georganiseerd.

Lourdesgrot
In de parochietuin staat een druk bezochte Lourdesgrot uit het begin van de 20e eeuw, waar bij goed weer rond het feest van Maria Tenhemelopneming een viering wordt gehouden. Bij de bouw van de Lourdesgrot is historisch materiaal uit de Romeinse tijd en onderdelen van het middeleeuwse kerkje gebruikt.

Uitgelicht

Aankomende vieringen

23 mei 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Mariaviering
24 mei 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
25 mei 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
25 mei 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
26 mei 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Apostelen 2.0
Eucharistieviering
Familieviering
27 mei 2024 om 10:30
Woonlocatie De Weegbree
Mariaviering
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
1 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
7 juni 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Woord- en Communieviering
7 juni 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020