Vertrouwenspersonen

Daar waar mensen met elkaar omgaan, kunnen verstoringen of problemen ontstaan. Ook in onze parochie kunnen vrijwilligers, pastores en parochianen geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Ongewenste omgangsvormen zijn bijvoorbeeld agressie, geweld, discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie. Schending van integriteit omvat o.a. het schenden van wettelijke voorschriften of beleidsregels; gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu; onbehoorlijke wijze van handelen. Denk hierbij aan corruptie, verspilling, misbruik van bevoegdheden, diefstal, fraude, verduistering of belangenverstrengeling.

Het parochiebestuur hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van alle mensen die betrokken zijn bij onze geloofsgemeenschappen. Mede daardoor zijn er sinds 2021 twee vertrouwenspersonen werkzaam binnen de parochie, Cecile Kuijpers en Hans Siemerink. Zij kunnen, door hun werkervaringen en persoonlijke ontwikkeling, bij moeilijkheden en problemen een luisterend oor bieden, bemiddelen en/of doorverwijzen.
In overleg met de vertrouwenspersoon kan bekeken worden hoe het best kan worden omgegaan met uw klacht.

U kunt de vertrouwenspersonen bereiken via email om een afspraak te maken.
cecile.kuijpers@detwaalfapostelen.nl
hans.siemerink@detwaalfapostelen.nl

Uitgelicht

Aankomende vieringen

12 februari 2023 om 11:00
H. Johannes de Doperkerk | Balgoij
Eucharistieviering
12 februari 2023 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
12 februari 2023 om 17:00
Emmanuelkerk | Wijchen
Kroatische viering
16 februari 2023 om 18:30
Sint-Joriskerk | Heumen
Carnavalsviering
17 februari 2023 om 09:30
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
17 februari 2023 om 19:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Carnavalsviering
18 februari 2023 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
18 februari 2023 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
18 februari 2023 om 19:00
H. Annakerk | Bergharen
Carnavalsviering
18 februari 2023 om 19:00
H. Damianuskerk | Niftrik
Woord- en Communieviering
19 februari 2023 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Eucharistieviering
19 februari 2023 om 09:30
H. Jozefkerk | Alverna
Eucharistieviering
19 februari 2023 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
19 februari 2023 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Carnavalsviering
19 februari 2023 om 11:00
Oude Sint-Victorkerk | Batenburg
Carnavalsviering
19 februari 2023 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Eucharistieviering
22 februari 2023 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Aswoensdagviering
22 februari 2023 om 10:00
H. Judocuskerk | Hernen
Aswoensdagviering
22 februari 2023 om 14:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Aswoensdagviering
22 februari 2023 om 16:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Aswoensdagviering

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020