heiligdom lourdes

Bedevaart naar Lourdes

Met een groep van 18 mensen uit onze parochie zijn we in september naar Lourdes geweest. Sommige pelgrims waren daar al vaker geweest, voor anderen was het de eerste keer. Voor allemaal was het een indrukwekkende ervaring.

We hebben natuurlijk veel gebeden, maar ook het stadje verkend, een excursie naar de Pyreneeën gemaakt, veel gelopen (al dan niet met hulpmiddelen), het gebaar van het water ondergaan, mensen uit heel Nederland en van over de hele wereld ontmoet, samen gehuild, maar ook heel veel gelachen, kracht en inspiratie ontvangen. Het was heel mooi om dit als groep te kunnen ervaren.

We vertrokken als mensen die elkaar niet of nauwelijks kenden vanuit de hele parochie, van Heumen tot Bergharen. Al snel ontstond een hechte band van mensen die elkaar hielpen, met een arm of een luisterend oor en de bijzondere ervaringen met elkaar konden delen. Het is lastig om in woorden te vangen wat je in Lourdes ervaart. Je moet het zelf meemaken. We zullen zeker nog een keer als parochie een reis organiseren. Grijp dan de kans en ga mee, het is echt de moeite waard.

Lara van der Zee

synode-2023

‘Luisterend op weg’, een avond over de synode over synodaliteit

Ongetwijfeld heeft u het afgelopen jaar gehoord over een synode, synodaliteit of over een synodaal proces, maar waar gaat dit nu eigenlijk allemaal over?

De gehele maand oktober vindt er in Rome een grote samenkomst plaats van de bisschoppensynode met als onderwerp ‘een synodale kerk’. Deze groep mensen bestaat uit 370 synodeleden, waaronder voor het eerst een grote groep (80) niet-bisschoppen. Het doel van deze synode ‘is niet het produceren van documenten, maar het openen van hoopvolle horizonten voor de vervulling van de zending van de Kerk’. Onze Paus legt er eveneens een grote nadruk op dat dit niet een eenmalige bijeenkomst is, maar een doorlopend proces voor de gehele kerk. Een kerk die een beweging maakt naar het zijn van een meer luisterende kerk. Binnen dit proces zijn de grote pijlers: gemeenschap (communio), participatie (participatio) en zending (missio).

Een informeel startpunt van de synodebijeenkomst in Rome is een gebedswake met jongeren op het St. Pietersplein. Waarna de synodedeelnemers een aantal retraite dagen hebben alvorens ze beginnen aan de grote bijeenkomst die de hele maand oktober zal duren. Vanuit onze parochie zal Ramon Roks met een tweetal jongeren deelnemen aan dit gebed in Rome.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in deze synode en de bijbehorende onderwerpen organiseren we een avond in onze parochie. Deze avond zal bestaan uit een aantal onderdelen. In eerste instantie zal Ramon een inleiding verzorgen over de achtergronden van de bisschoppensynode en de specifieke inhoud van het huidige synodale proces dat plaatsvindt. Ook een verslag van de reis die de jongeren gemaakt hebben naar Rome mag natuurlijk niet ontbreken. En omdat ook in onze parochie het van belang is samen te werken aan gemeenschap, participatie en zending zullen we ook met elkaar in gesprek gaan om te ervaren hoe het is daadwerkelijk een luisterende kerk te zijn.

Iedereen is meer dan van harte welkom op maandagavond 9 oktober op het parochiecentrum in Wijchen. Aanmelden bij Ramon Roks: ramon.roks@detwaalfapostelen.nl 

2023 Vierdaagse

Vierdaagselopers ontvangen

Op de tweede dag van de Nijmeegse vierdaagse trokken de wandelaars door Wijchen. Ook in de Woezik zijn ze weer hartelijk ontvangen. De wandelaars konden even tot rust komen in de Paschaliskerk, een kaarsje opsteken in de nieuwe Mariakapel, gebruik maken van het toilet, rusten in de schaduw van de bomen en genieten van een lekker kopje koffie of thee. En degenen die stevig doorstapten zijn enthousiast aangemoedigd door een aantal vrijwilligers die de hele ochtend aanwezig waren.

Eerste Communieviering 2023

Eerste Communie

Voor een derde keer dit jaar was er een Eerste Communieviering in onze parochie. De eerste was met Pinksteren in Balgoij, de tweede was de First Communion van de Engelse Mis en op zondag 25 juni 2023 kregen tien kinderen in de Antonius Abt in Wijchen hun eerste Communie. Drie verschillende vieringen waren het, maar toch allemaal hetzelfde. Alle kinderen hadden hun voorbereiding gekregen bij Apostelen 2.0 en het was steeds dezelfde Heer die de kinderen voor het eerst ontvingen in de
Communie.

‘Samen, met de zegen van God’ was het thema van de viering. We zijn immers als geloofsgemeenschap onderweg, ondersteund door al het goede dat een leven met Jezus te bieden heeft. Dat samenleven begint met de doop, maar het houdt niet op met de Eerste Communie. We hopen dan ook dat we er weer trouwe tochtgenoten hebben bijgekregen.

De viering is zoals vele vieringen in de Antonius Abt Wijchen terug te kijken via ons YouTube-kanaal.

Together Rome

Verlengde inschrijving: Together, gathering God’s people: 5-daagse Rome reis

Enkele jongeren hebben zich inmiddels al opgegeven om vanuit Wijchen mee te gaan naar het oecumenisch gebed in Rome. Ook landelijk begint er een mooie groep diverse jongeren te ontstaan die eind september samen op weg gaan. De mogelijkheid tot inschrijving is verlengd tot 9 augustus, dus ook jij kunt nog mee!

Op initiatief van Taizé en Paus Franciscus verzamelen jongeren uit allerlei verschillende kerken en met zeer diverse achtergronden zich op het Sint Pietersplein in Rome. Daar wordt een Taizé gebed georganiseerd om samen te zingen en te bidden voor de toekomst van onze wereld en van de kerk.

Ben jij of ken jij iemand tussen de 18 en 35 jaar en heb je eventuele interesse in deelname of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Ramon Roks via e-mail of whatsapp.

Bij voldoende interesse wordt er gekeken of er ook Taizé gebeden en jongerenbijeenkomsten voor deze leeftijdsgroep in Wijchen georganiseerd kunnen worden.

Meer informatie over de landelijke reis is hier te vinden.

Ramon Roks (Coördinator missionaire parochie)

ramon.roks@detwaalfapostelen.nl

06-19864645

together 2023

Together 2023: Eerste ontmoeting en Taizégebed in Utrecht

Zondag 25 juni vond in Utrecht een eerste ontmoeting plaats tussen een deel van de deelnemers aan TOGETHER, gevolgd door een openbaar Taizégebed. Een prachtig startsein en mooie eerste stappen op weg naar Rome. Vanuit onze parochie nam Ramon Roks deel aan deze bijeenkomst. Een uitgebreid verslag leest u hier.

Tussen de 18 en 35 en interesse om vanuit Wijchen mee te gaan met deze reis? Aanmelden kan tot 9 augustus via Ramon.

Ramon Roks (Coördinator missionaire parochie)

ramon.roks@detwaalfapostelen.nl

06-19864645

Foto’s: Lars Köning, Elyseüs Photography

vormselviering 2023

Vormselviering

Op zaterdag 17 juni 2023 hebben twaalf jonge mensen in onze parochie het H. Vormsel ontvangen. Het was een mooie, sfeervolle viering met mgr. de Korte als voorganger. De voorbereiding voor het vormsel maakt deel uit van het programma ‘Apostelen 2.0’. In het afgelopen jaar hebben de jongeren nagedacht over hun eigen plek in de kerk, wat geloven betekent voor henzelf, de handen uit de mouwen gestoken bij de Franciscanen in Alverna, samen gegeten en gevierd en heel veel spellen gedaan.

20230604_135827

First Communion

(English below)

Op zondag 4 juni was het feest in en rond de Antonius Abtkerk in Wijchen. Zes kinderen die elke maand naar de Engelse mis komen, deden hun eerste communie. Na afloop vierden zij met hun gezinnen en iedereen die naar de kerk was gekomen feest in de tuin naast de kerk.

On June 4th six children from the English Mass received their first communion. They prepared for this by taking part in our Apostelen 2.0 program. Now it was their great day. The church was beautifully decorated, the children wore their best clothes and people had come from far to celebrate together.

After Mass there was a party in the garden next to the church. People had brought delicious food to share. Everyone who had attended Mass was welcome to join in the festivities. Even the weather was perfect.

 

Meer informatie over de voorbereidingen voor de eerste communie en het gezinsprogramma Apostelen 2.0.

More information about the monthly English Mass can be found here.

 

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020